20:00 - 16:00

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه

20:00 - 16:00

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بیمه بیکاری چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد؟

بیمه بیکاری

راهنمای مطالعه این مطلب

دو گروه مشمول بیمه بیکاری هستندو یکی کارکنان رسمی‌ که غیر ارادی بیکار می‌ شوند. دیگر قراردادی‌هایی که قراردادشان به پایان رسیده است. بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری، بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار ، بیکارموقت شناخته شود. همچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی بیکار شوند. می توانند از مقررات این قانون استفاده نمایند. تشخیص ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده، برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان این سازمان واداره کارو امور اجتماعی محل اشتغال بیمه شده است.

در این مقاله با راهنمایی بهترین وکیل در تهران به بررسی موضوع بیمه بیکاری می پردازیم. ئی در همین ابتدا به یکی از پرکاربردترین سوالات پاسخ می دهد.  ماده 165 قانون کار چیست؟ در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌ السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند. در غیر این صورت (‌موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.

چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد.

بیمه بیکاری

بهترین وکیل قرارداد در تهران و متخصص در امور قراردادهای کار و بیمه بیکاری اذعان می دارد که کارگران فصلی در صورتی که صرفاً در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها بلا اراده تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه خواهند بود.بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که براساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند مشمول استفاده از بیمه خواهند بود.
افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده اند، با تشخیص واحدهای کار و اموراجتماعی ، در صورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند مورد حمایت قرار گرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه خواهند شد.

بیمه بیکاری به چه کسانی تعلق میگیرد؟

برای اکثر افرادی که با در جست و جو مقالات مرتبط با بیمه بیکاری هستندف سوال اصلی این است که بیمه به چه کسانی تعلق می گیرد؟ در پاسخ به سوال این عزیزان باید بگوییم که از منظر قانون، بیکار به شخص یا اشخاصی اطلاق می‌گردد که بدون میل و اراده خود از کار بیکار شده و آماده کار باشند. مثال این مورد، کارگرانی هستند که به دلیل عدم نیاز کارفرما به ادامه همکاری یا عدم تفاهم بین طرفین، توسط کارفرما اخراج شده یا به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه و محل کار، تعدیل نیرو شده‌اند.

لذا طبق این تعریف، در صورتی که کارگر:

 •  با میل و رضایت حقیقی خود، شغل را ترک نموده.
 • استعفا دهد .
 • قرارداد وی در موعد مقرر خاتمه یابد.

شمول عنوان بیکار بر وی ،وجاهت قانونی ندارد. در نظر بدارید که امور مربطو به بیمه بیکاری اموری حقوقی اند. در نتیجعه برای حل و فصل آن باید به وکیل حقوقی که در آن حوزه تخصص دارد مراجعه نمایید. به عنوان مثال امور ملکی نیز اموری اغلب حقوقی اند که حل و فصلشان تخصص بهترین وکیل ملکی در تهران را نیاز دارد. اما اگر با موضوعات کیفری سر و کار دارید باید به بهترین وکیل کیفری در تهران مراجعه نمایید.

مدارک لازم برای دریافت بیمه بیکاری

برای انجام هر روال قانونی به مدارکی خاص نیاز داریم. مدارکی که برای دریافت بیمه بیکاری به آن ها نیاز داریم از قرار زیر اند:

 • اصل و کپی یکسال آخر قرارداد کار یا رای صادر شده
 • نامه عدم نیاز کارفرما(در این نامه ذکر می شود که از چه تاریخی کارفرما دیگر به کارگر خود نیازی ندارد. نکته قابل توجه این است که این تاریخ باید یک روز بعد از تاریخ پایان قرارداد باشد.)
 • عکس ۴*۳ جدید (۴ قطعه)
 • اصل و کپی مدرک تحصیلی یا مدرک فنی
 • اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
 • اصل و کپی کارت ملی
 • اصل و کپی گواهی کار از شرکت
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت (فقط برای آقایان)
 • کپی صفحه اول دفترچه بیمه

بیمه بیکاری

امور حقوقی دیگر که در آن می توانید از راهنمایی بهترین وکیل در آن بهره مند گردید،امور خانواده است. که بستر مشاوره تخصصی با بهترین وکیل طلاق در تهران را برایتان فراهم آورده ایم.

شرایط برخورداری از بیمه بیکاری

چه شرایطی باید تحقق یابد تا مستحق دریافت بیمه بیکاری باشیم؟ این شرایط به شرح زیر است:

 1. (در قرارداد کار دائم)،کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی موضوع ماده 148 قانون کار، باید قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشند. در صورتی که بیکاری برای بیمه شده ناشی از بروز حوادث قهریه مثل سیل، زلزله، جنگ یا آتش سوزی باشد. بدون داشتن سابقه حق بیمه 6 ماه، می‌تواند از بیمه استفاده نمایند. بیمه شدگانی که حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه قبل از بیکار شدن داشته باشند. به حکم ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مسئولیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و شخص بیمه شده به عهده کارفرما می باشد. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا امتناع از پرداخت آن دلیل عدم ثبت سابقه باشد، تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.
 2.  شخص مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری، با اعلام مراتب بیکاری به واحد کار و امور اجتماعی محل، کتبا آمادگی خود را جهت اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. چنانچه بیمه شده نتواند ظرف 30 روز مراتب فوق را اعلام دارد. عذر موجه داشته باشد. (نظیر ناآگاهی از قانون، بعد مسافت، بیماری اقربا درجه یک، فوت اقوام درجه یک و دو، شرایط نامساعد جوی و….). مدت مذکور، با تأیید هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی محل تا 3ماه (نود روز) قابلیت افزایش خواهد داشت.

ادامه شرایط

 1.  در صورتی که قرارداد بیمه شده از نوع  قرارداد کار موقت یا کار معین باشد. شمول بیمه برای کارگر زمانی است که بیمه شده اند. سابقه  کاری حداقل یک سال را در آخرین کارگاه به انضمام پرداخت حق بیمه داشته باشد. استثنای بند 2 بالا مبنی بر عدم اعلام بیکاری با عذر موجه،در قرارداد کار موقت و کار معین نیز جاری است.
 2. شرکت در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی اداره کار و امور اجتماعی و تقدیم گواهی شرکت به شعب تأمین اجتماعی به فاصله دو ماه یکبار.
 3. در صورتی که کارگر بیکار شده، در زمان دریافت مقرری بیکاری، به شغلی گمارده شود. که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه تخصیص یافته کمتر باشد. همچنان تحت پوشش بیمه بیکاری می باشد. مابه‌التفاوت دریافتی از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از 36 ماه برای بیمه شدگان مجرد و 50 ماه برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.

بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران اذعان می دارد که بعضا امکان دارد کار فرمایان با توجه به عدم آگاهی کارمندان و کارگران خود اقدام به تغییراتی در این روند نمایند. که در عرف مصداق بارز کلاهبرداری است.

نحوه محاسبه بیمه بیکاری افراد متاهل و مجرد

بیمه بیکاری برای افراد چگونه محاسبه می گردد؟ میزان مقرری روزانه بیمه‌شده بیکار معادل 55 درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه‌شده می‌باشد، به مقرری افراد متاهل یا متکفل، (تا حداکثر 4 نفر از افراد تحت تکفل) به ازاء هر یک از آنها به میزان 10 درصد حداقل دستمزد افزوده خواهد شد، در هر حال مجموع دریافتی

 

بیمه بیکاری

شرایط قطع مقرری بیمه بیکاری

در این بخش به منظور سخن پایانی به این سوال مهم می پردازیم که چه شرایطی موجب قطع بیمه بیکاری می گردد؟ این شرایط عبارت اند از:

 • بیمه شده مجددا به کار اشتغال یابد.
 • بیمه شده بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند.
 • بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند.
 • بیمه شده، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود.
 • بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد.
 • مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری خاتمه یابد.
 • بیمه شده فوت نماید.

موسسه حقوقی عدالت آریایی با بهره گیری از بهترین وکیل حقوقی تهران تا انتهای مسیر حقوقی همراه شماست. در امور حقوقی دیگر مانند انحصار وراثت، می توانید از دانش و آگاهی بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران بهره مند گردید.

در اینجا می توانید پاسخ سوالات خود و کاربران دیگر را مشاهده کنید:

احساس خود را درباره این مطلب بگویید 1 نظر

5 1
بیمه بیکاری چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد؟
مونا ترابی

مونا ترابی

وکیل پایه یک دادگستری ، مدیر مؤسسه عدالت آریایی

درخواست مشاوره
مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست مشاوره