مجازات جعل امضا و دستخط

مجازات جعل امضا و دستخط در قانون

«جعل» در لغت به معنای دگرگون کردن، گردانیدن، وضع کردن، قرار دادن،آفریدن، منقلب نمودن، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است.

جعا در قانون عبارت است از: ساختن نوشته‌هایی برخلاف حقیقت یا امضایی نمودن شبیه امضای دیگری. ولی هر خلاف حقیقتی را نمی‌توان جعل شمرد.

مجازات جعل امضا:

تجزیه و تحلیل سند قانونی و دست نوشته که دارای زمینه مشابه با گرافولوژی است بیشتر در مسایل قانونی و دادگاه ها کاربرد دارد. تحلیل سند و دست خط در برخی موارد میتواند نکات کوچکی مثل سن و جنسیت نویسنده را مشخص کند اما به هیچ عنوان سعی در تعیین هویت و شخصیت افراد ندارد. اهداف اصلی خط شناسی در دادگاه و مراجع قانونی را میتوان در تشخیص قدمت خط (تشخیص زمان نوشتن خط)، تشخیص جعل از کپی و کشف راه های اثبات جعل خلاصه کرد. به طور کلی در قانون شامل ایجاد تغییر و یا خلق اثری جدید با تقلید از دست نوشته، امضا یا مهر فردی حقیقی یا حقوقی است که بر خلاف واقعیت باشد.

جعل دستخط شامل موارد زیر است:

  • ایجاد نوشته یا دست خط تقلبی جدید
  • از بین بردن یا تغییر جزیی از واژه یا کلمه
  • اضافه کردن عبارت یا جمله ای جدید در دست نوشته اصلی
  • مخدوش یا نابود ساختن قسمتی از دست نوشته
  • تغییرات مربوط به مبلغ و تاریخ
  • به هم پیوستن دو نوشته جداگانه و ارائه آن به عنوان یک دست نوشته منفرد

مجازات جعل دست خط در ماده 523 تا 542 قانون مجازات اسلامی آمده است. این مجازات ها بر مبنای نحوه آن به دسته های گوناگونی تقسیم بندی می شوند.

  • در صورتی که جعل دست خط و نوشته یا سند بر اساس سوء استفاده از موقعیت و جایگاه ارکان دولتی و یا تقلید از مقامات تراز اول کشور باشد دارای مجازات های سنگین حبس و جزای نقدی خواهد بود.
  • در جعل معافیت پزشکی از نظام وظیفه؛ فرد جاعل با علم به جعل دست خط پزشک به حبس از شش ماه تا یک سال یا به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.
  • تصدیق نامه های جعلی و خلاف واقعیت که موجب خسارت و زیان برای افراد یا دولت شود علاوه بر پرداخت جزای نقدی به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
  • در سایر موارد جعل دست خط و نوشته توسط افراد حقیقی؛ جاعل در صورت بروز خسارت ضمن جبران آن به حبس و جریمه نقدی محکوم می شود.

هر گونه تغییر و دستکاری در مدرک اشتغال به تحصیل، تاییدیه تحصیلی یا ریزنمرات دروس دانشگاه یا موسسات غیر انتفاعی داخلی یا خارجی مصداق جعل دست خط یا سند به شمار می روند. در صورتی که جاعل با علم به جعل از این مدارک استفاده نماید و از کارمندان سازمان های زیربط نیز باشد به اشد مجازات خواهد رسید.

موسسه حقوقی بین المللی عدالت آریایی با بهره گیری از بهترین وکلای تهران تا انتهای مسیر حقوقی همراه شماست.

منبع:گوگل

احساس خود را درباره این مقاله بگویید 2 نظر

4 2
مجازات جعل امضا و دستخط در قانون

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این را به اشتراک بگذارید

کپی لینک در کلیپ بورد

کپی