20:00 - 16:00

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه

20:00 - 16:00

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دعاوی فسخ معامله و دادخواست مربوطه

دعاوی فسخ معامله چیست ؟

راهنمای مطالعه این مطلب

گاهی پیش می‌ آید که  به هر دلیلی رغبتی به ادامه یک معامله ندارید. می‌خواهید از آن معامله خارج شوید. شاید طرف قرارداد انتظارات شما را به جا نمی آورد یا شاید مال مورد معامله آنی نیست که شما انتظار داشتید. در این شرایط و یا در حالاتی که خود شما در قراردادتان یا قانونگذار تعیین می کند، می‌ توانید معامله را فسخ کنید. یا از یک وکیل پایه یک دادگستری برای این امر کمک بگیرید. دعاوی فسخ معامله دارای احکامی اند که به آن خواهیم پرداخت.

مونا ترابی، وکیل پایه یک دادگتری و بهترین وکیل در تهران است که می تواند در پرونده های مرتبط با انواع قرارداد ها و ابطال و فسخ معاملات، راهنمای شما باشد. با ما با بررسی موضوع دعاوی فسخ معامله همراه باشید.

دعاوی فسخ معامله

برای آنکه با مفهوم دعاوی فسخ معامله آشنا شوید، لازم است ابتدا به بررسی لغوی فسخ معامله می پردازیم. کلمه‌ی فسخ در لغت به معنای شکستن است. در اصطلاح حقوقی از حقوق مالی و به معنای پایان یک قرارداد و معامله توسط یکی از دو طرف یا شخص ثالث است. اگر شما بخاطر دلایلی رضایت به ادامه قرارداد ندارید، می توانید مطابق شرایط مندرج در قراردادتان یا وفق قوانین از معامله خروج کنید.

این خروج نیازی به رضایت طرف دیگر ندارد. برای مثال در زمان خرید یک کالا( مبیع) یکی از شروط صحت معامله الزام به تحویل مبیع توسط بایع است. حال اگر این شرط محقق نشود طبق قانون می‌ توانید از معامله خروج کنید.  شما می‌توانید در قرارداد تان حق فسخ معامله را برای هر دو طرف یا یکی از طرفین تعیین نمایید. بهترین وکیل ملکی در تهران اذعان می دارد که این مشکلات در پرونده های خرید و فروش املاک بسیار رایج است. کاربران بهتر است قبل از هر اقدامی از صحت و کم و کیف شرایط مندرج در قراردادشان آگاهی یابند. 

دعاوی فسخ معامله در قانون

ماده ۲۱۹ قانون مدنی اذعان می دارد که موارد برهم زدن معامله به دو صورت اقاله و فسخ تقسیم می باشد. این دو عبارت اند از:

انفساخ در صورتی است که قانونگذار در شرایطی آن عقد را منحل نماید.

اقاله یا تفاسخ به معنای تراضی( توافق) بین دو طرف عقد است که جز با اراده آنها عقد منحل نمی‌شود.

پس دعاوی فسخ معامله به صورت اقاله و فسخ است. همانطور که گفتیم مفهوم فسخ به معنای پایان به حیات معامله و قرارداد است. این فسخ قرارداد توسط یکی از متعاملین یا فرد ثالث انجام می شود. فسخ در صورتی انجام می شود که یک قرارداد از نوع لازم آن باشد. این حق یک حق قابل اسقاط است. در صورت فوت شخصی که دارای حق فسخ معامله است، این حق به وراث او منتقل می‌ شود. مگر اینکه قید مباشرت در اعمال خیار ذکر شود. یا برای ثالثی حق فسخ در نظر بگیریم.

انواع خیار در دعاوی فسخ معامله

در این بخش بر آنیم تا بحث خیارات را در دعاوی فسخ معامله بررسی نماییم. خیار حق است و به معنی اختیار و توانایی بر هم زدن عقد لازم است. خیارات از جانب صاحب خیار اعمال می شوند. این خیارات حقی است مالی، قابل اسقاط، صلح و انتقال که اثر اصلی آن انحلال عقد است. این خیارات عبارتند از : خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، خیار رویت و تخلف وصف، خیار غبن، تدلیس، تبعض صفقه و خیار تخلف شرط.

هرکدام از این خیارات در قرارداد های مخصوص به خود استفاده می شود. به عبارتی طبق شرایطی اجازه فسخ معامله را به ذوالخیار می دهد. برای اینکه بدانید قرارداد شما میتواند مشمول کدام یک از خیارات می شود بهتر است مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل متخصص را انجام دهید.

 دعاوی فسخ معامله - آثار حق فسخ

آثار حق فسخ در دعاوی فسخ معامله

آثار حق فسخ در دعاوی فسخ معامله چیست؟ اثر فسخ از زمان انشا آن است. در واقع آثار فسخ و اقاله هر دو یکسان است. اثر فسخ قرارداد بیع آن است. مبیع به فروشنده و ثمن به خریدار مسترد می‌گردد. وفق ماده ۲۸۶ قانون مدنی اگر یکی از دو مورد معامله( مبیع و ثمن) تلف گردد، مانع فسخ معامله نیست. به جای آن مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن آن داده می شود.

اگر مشتری مال را به وسیله یکی از عقود لازم مانند وقف یا بیع در دست نداشته باشد، مانند مورد تلف با آن رفتار خواهد شد. در صورت بیع فروش مال غیر محسوب نمی‌گردد چرا که در آن زمان نسبت به مال مالکیت داشته و پس از آن طرف دیگر مطابق شرایطی که در قرارداد قید کرده بودند قرارداد را فسخ کرده است.اگر قبل از رد بدل یا مثل به نحوی از انحا مانند اقاله معامله دوم از سمت مشتری، اصل مال در دسترس باشد دیگر بدل رد نمیشود حتی اگر بایع رضایت ندهد. برای تشخیص اینکه چه شروطی متناسب با قرارداد شماست می‌توانید از مشاوره‌ی بهترین وکیل قرارداد‌ ها بهره‌مند شوید.

اگر مورد معامله ناقص شود باید طرف معامله علاوه بر رد آن، ارش( ما به تفاوت قیمت جنس سالم و ناقص) را نیز پرداخت کند.

ممکن است مورد معامله، مال قابل اجاره‌ای باشد و مشتری قبل از آنکه بایع معامله را فسخ کند مشتری آن را اجاره دهد؛ با فسخ معامله اول اجاره باطل نمیشود.مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا یا ضمنا شرط شده باشد که در اینصورت اجاره باطل است.

دعاوی فسخ معامله مالی اند یا غیر مالی؟

فسخ یک حق مالی قابل اسقاط است. چرا که در اثر آن، مالی به طرفین معامله باز می گردد. مبیع به بایع و ثمن به مشتری. برای پیگیری حقوق مالی خود پس از طرح دعاوی فسخ معامله می‌ توانید از راهنمایی های تخصصی یک وکیل حقوقی استفاده کنید.

دعاوی فسخ معامله در قرارداد مشارکت در ساخت

دعاوی فسخ معامله یا قرارداد در قرارداد مشارکت در ساخت به چه صورت است؟ قرارداد مشارکت قراردادی است که بین مالک زمین و سازنده منعقد می‌ شود. طبق این قرارداد هر کدام از طرفین سهمی از مشارکت دارد و می تواند سهم خود را از واحدهای ساختمانی پیش فروش کند. مگر اینکه این حق طی قرارداد تا زمان مشخصی، سلب شود. در صورتی که بعد پیش فروش فسخ صورت بگیرد، فسخ صرفا بین  طرفین تاثیر دارد.

به عبارتی تاثیری در قرارداد پیش‌ فروش ندارد. گاهی ممکن است پیش فروش به طور کلی حق فسخ را بین طرفین قرارداد مشارکت غیر ممکن کند. بهترین قرارداد مشارکت زمانی تنظیم می گردد که برای انعقاد آن از یک وکیل پایه یک دادگستری کمک گرفته شود.

نمونه دادخواست دعاوی فسخ معامله

در این بخش به منظور سخن پایانی، نمونه دادخواست دعاوی فسخ معامله را ارائه می دهیم. از همراهی شمادر این مقاله سپاسگزاریم.

رياست محترم مجتمع قضايي”نام شهرستان محل وقوع قرارداد يا ملك يا محل انجام تعهد يا اقامت خوانده  “

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

 اینجانب با خوانده/خواندگان قراردادي را در تاريخ  داير بر   منعقد كرده و كلية/ قسمتي از تعهدات قراردادي خود را انجام داده‌ام. نظر به اينكه در قرارداد قيد شده است كه…………………………..و با عنايت به اينكه از شرط مذکور در قرارداد تخلف گرديده و طبق بند ……  قرارداد مورخ ………….  اينجانب داراي حق فسخ بوده ام و ارادة اينجانب به فسخ معامله نيز بوسيله اظهارنامه به اطلاع وي رسيده است فلذا صدور حكم به تنفيذ فسخ قرارداد استنادي و استرداد وجوه پرداختي به ميزان…………….  ريال مستنداً به ماده 399 قانون مدني و 198 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به انضمام كلية خسارات و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست. بدواً وفق ماده 108 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين خواسته و اجراي فوري آن حسب ماده 117 همين قانون تقاضا می‌شود .

در اینجا می توانید پاسخ سوالات خود و کاربران دیگر را مشاهده کنید:

احساس خود را درباره این مطلب بگویید 1 نظر

5 1
دعاوی فسخ معامله و دادخواست مربوطه
مونا ترابی

مونا ترابی

وکیل پایه یک دادگستری ، مدیر مؤسسه عدالت آریایی

درخواست مشاوره
مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست مشاوره