20:00 - 16:00

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه

20:00 - 16:00

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مجازات آدم ربایی

مجازات آدم ربایی

راهنمای مطالعه این مطلب

یکی از قبیح ترین و ترسناک ترین جرایمی که کم می شنوید، اما به گوش همه آشناست،  جرم ربایش انسان است. این جرم موجب برهم خوردن نظم اجتماعی و ورود آسیب های متعدد اعم از روانی و حتی جسمی به فرد ربوده شده میگردد. همین امر قانونگذار را مجاب کرده است تا اشد مجازات را برای فرد مرتکب در نظر بگیرد. چرا که مطابق قوانین حقوق بشری نیز افراد باید از آزادی رفت و آمد برخوردار باشند. تحقق این جرم دارای شرایطی است که آن را از سایر جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی جدا و مجزا می نماید. مجازات آدم ربایی بسته به شرایط موجود در هنگام تحقق آن متفاوت می باشد.

به عبارتی باید بگوییم برای بیان مجازات این جرم، بررسی شرایط لازم می باشد. یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری، نسبت به ظرافت های موجود در این جرم تسلط کامل دارد.مونا ترابی، بهترین وکیل در تهران متخصص در امور کیفری است که م یتواند د رامور مربوطه راهنمای شما باشد.

جرم آدم ربایی چیست؟

برای آنجه مجازات آدم ربایی را بررسی کنیم، ابتدا به تعریف آن می پردازیم. ماده 621 قانون مجازات اسلامی در تعریف این جرم اذعان می دارد: « هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید. یا مخفی کند. در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این­صورت به حبس درجه پنج محکوم می شود. در صورتی که سن مجنی‌ٌ علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنیٌ علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم می گردد. در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.»

در مواردی این جرم با صدمات بدني نيز همراه باشد. همچنین فرد آدم ربا بزه ديده را تهديد نماید مجازات آدم ربایی مشمول تعدد جرم می باشد. تحقق این جرم آسیب های زیادی را نه تنها به بزه دیده، بلکه به خانواده ایشان وارد می کند. ناهنجاری در جامعه را بازپروری میکند. از این رو جرمی غیر قابل گذشت است. به عبارت دیگر، حتی اگر فرد رضایت کامل خود را نسبت به رباینده توسط وکیل حقوقی خود اعلام دارد، روند رسیدگی و محکومیت وی متوقف نمی گردد.  تنها رضایت شاکی می تواند موجب تخفیف در مجازات وی گردد. لازم به ذکر است که اگر افراد تمکن مالی لازم برای اخذ وکیل کیفری ندارند، میتوانند از طریق دادگاه درخواست وکیل تسخیری بدهند.

مجازات آدم ربایی

در این بخش مجازات آدم ربایی را بررسی می کنیم. مطابق ماده 621 قانون مجازات اسلامی، کسی که شخصی را برباید به پنج تا پانزده سال حبس محکوم می شود. این مجازات در صورتی است که عوامل مشدده مجازات وموجود نباشد. که در آن صورت مجازات این جرم وضعیت پیچیده تری دارد. این موارد عبارتند از:

 • در صورتی که سن فردی که ربوده می شود کمتر از 15 سال تمام باشد.
 • در صورتی که جرم آدم ربایی با وسایل نقلیه صورت بگیرد.
 • در صورتیکه به فرد ربوده شده در جرم آدم ربایی توسط آدم ربا و یا آدم ربایان آسیب جسمی و یا حیثیتی وارد شود. 

همچنین در صورت مفقودی شخص، آدم ‌ربا باید دیه او را بپردازد. مگر اینکه زنده بودن شخص ثابت شود. یا مشخص شود که فوت او با علل قهری یا با مرگ عادی می باشد. یا توسط شخص دیگری به قتل رسیده باشد. اما اگر پس از پرداخت دیه مشخص گردد که شخص هنوز زنده است. یا شخص دیگری قاتل او می باشد، دیه به آدم ‌ربا بازگردانده می‌ شود. البته اگر ثابت شود که آدم‌ ربا به عمد شخص را کشته، محکومیت وی به قصاص حتمی می باشد. که دفاعیات لازمه توسط وکیل قتل انجام می گردد. در احقاق حق خود برای مجازات آدم ربایی بهتر است از وکیل مرتبط با پرونده خود مدد جویید. برای مثال یک وکیل فحاشی ممکن است برای آدم ربایی مناسب نباشد. همانطور که وکیل آدم ربایی شاید بهترین گزینه و جایگزین برای وکیل کلاهبرداری نباشد.

مجازات آدم ربایی - آدم ربایی چیست؟

ارکان جرم آدم ربایی

برای آنکه مجازات آدم ربایی واقع شود، باید این جرم تحقق یابد. برای تحقق این جرم سه رکن اصلی لازم است. هر جرمی دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است.

 • قانونی: در مورد آدم ربایی ماده 621 و 631 قانون
 • مادی: به معنای تحقق فعل جرم. در اینجا جابجایی فرد بدون رضایت وی می باشد.
 • معنوی: سوء نیت عام و خاص جرم. در این جرم نیت فرد بنا به دلایل را مشمول می شود. زمانی که فردی جرم آدم ربایی را به قصد ربودن فرد انجام میدهد، تحقق این جرم کمال می یابد.

مهمترین رکن برای تحقق این جرم، عدم رضایت فرد برای جابجایی یا مخفی شدن است که به این جرم معنا میبخشد.

اثبات جرم آدم ربایی برای مجازات آدم ربایی

نکته ی دیگر در این بین این است که، برای وقوع مجازات آدم ربایی ابتدا باید این جرم اثبات شود. برای اثبات جرم باید از ادله اثبات کیفری استفاده کرد:

 •  اقرار : اقرار مرتکب آدم ربایی یکی از ادله ای است که برای اثبات این جرم به کار می رود. که اغلب اقرار افراد علیه خودشان امری نادر است.
 •  شهادت شهود: شهادت وقتی مقبول است که شهود با چشم خود ادم ربایی را مشاهده بنمایند.
 • اطلاعات مطلعین و تحقیق محلی: این دلیل زمانی استفاده می شود که فردی ربوده شود. و اطلاعاتی از نحوهربایش و ربایندگان در دست نباشد. در این مواقع قاضی تحقیق با تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین سعی در کشف واقعه می نماید.
 • علم قاضی: علم قاضی می تواند از اسناد و مدارکی که به دست آمده است و یا گفته ها و صحبت های متهمین، شهود و… حاصل شود. مجموع دستاوردهای قاضی محکمه می تواند در اثبات جرم ربایش آدم موثر باشد. با اثبات جرم آدم ربایی مرتکب به مجازات آدم ربایی محکوم می گردد. به علم قاضی ادله معنوی هم گفته می شود.

مجازات آدم ربایی - مجازات آدم ربایی

مشارکت در جرم آدم ربایی

برای بررسی  مجازات آدم ربایی ابتدا باید بررسی کرد که منظور از مشارکت در جرایم چیست؟ وفق قانون مجازات اسلامی هر کس با عمد و آگاهی با فرد یا افراد دیگر در عملیات اجراییِ یک جرم مشارکت کند. آن جرم در اثر فعل همه آنها رخ می دهد. چه عمل هر یک از آنها برای وقوع جرم کافی بتشد. چه نباشد و چه تأثیر کار هر یک از آنها برابر باشد. چه نباشد. به عبارتی آنها شریک جرم تلقی می‌ شوند. در ادامه ی این ماده ( 125 همان) ذکر می شود:” مجازات شریک جرم، مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد. مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند. مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است. “

معاونت در جرم آدم ربایی

در مور مشارکت در جرم آدم ربایی برای مجازات آدم ربایی صحبت کردیم. اما منظور از معاونت در جرم چیست؟

معاونت با مشارکت در جرم دو عنوان مجرمانه مجزا می باشند. در نتیجه از مجازاتهای متفاوتی نیز برخوردارند. مصادیق معاونت در جرم در ماده 126 قانون مجازات اسلامی منحصرا بیان می شود. مواردی خارج از موارد ذکر شده در قانون، در قلمرو معاونت در یک جرم قرار نمی گیرد . اما برعکس، مشارکت در جرم می تواند در شرایط های متفاوت مخصوص در هر جرمی تحقق پذیرد.

معاونت در جرم ربایش انسان براساس ماده  127 قانون مجازات اسلامی تعیین می شود. چون مجازات این جرم متغیر بین درجه چهار تا پنج است باید گفت که در صورتی که به عنف و یا تهدید صورت بگیرد، مجازات معاون آن حبس درجه 5 یا 6 می باشد. اگر بدون عنف و تهدید صورت بگیرد، مجازات معاون آن حبس درجه 6 یا 7 می باشد. براساس قانون مجازات اسلامی اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

 • هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
 • هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
 • کسی که وقوع جرم را تسهیل کند.
در اینجا می توانید پاسخ سوالات خود و کاربران دیگر را مشاهده کنید:

احساس خود را درباره این مطلب بگویید 2 نظر

5 2
مجازات آدم ربایی
مونا ترابی

مونا ترابی

وکیل پایه یک دادگستری ، مدیر مؤسسه عدالت آریایی

درخواست مشاوره
مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست مشاوره