20:00 - 16:00

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه

20:00 - 16:00

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آشنایی با دیه چشم، پلک و کاهش بینایی

دیه چشم

راهنمای مطالعه این مطلب

دیه از دسته ی مجازات های اصلی یعنی مجازات حدی ، قصاص ، مجازات تعزیری و در آخر مجازات دیه است . برای دریافت دیه و پیگیری مجازات عاملین صدمه وارد شده باید از یک وکیل دیه مجرب و حرفه‌ای مشورت بگیرید. تا راه حل های قانونی را به شما معرفی نماید. زیرا دیه زمانی اعمال می شود. که سایر مجازات های اصلی به هر دلیلی اعمال نشوند. دیه باید توسط مرتکب جنایت در مهلت مقرر پرداخت دیه که در دیوان عدالت کشور تعیین می‌ شود، به قربانی پرداخت شود. دیه از بین بردن بینایی چشم سالم، از بین بردن چشم کسی که تنها یک چشم بینا دارد و کاهش بینایی است که در ادامه این موارد ذکر می شود.

دیه چشم

مونا ترابی، بهترین وکیل در تهران در باب دیه چشم اذعان می دارد : ”دیه کورشدن چشم در ماده های 689 تا 692 قانون مجازات اسلامی به صراحت تعیین شده است
در ادامه این بحث را باز می کنیم و به موارد پرکاربرد در این بخحث می پردازیم.

دیه از بین بردن بینایی چشم سالم

بهترین وکیل کیفری در تهران اذعان می دارد که طبق قانون مجازات اسلامی در صورتیکه به هر عضو سالم فرد آسیبی وارد شود باید قصاص عضو ضارب انجام شود . به طور مثال در صورتی که به چشم سالم آسیبی وارد شود، ضارب باید مجازات شود. که می‌توانید با مشاوره حقوقی با وکیل از انواع و نحوه مجازات دیه چشم سالم آشنا شوید.

دیه چشم - دیه از بین بردن چشم سالم

انواع مجازات دیه از بین بردن چشم سالم:

کسی که بینایی دیگری را از او سلب کند مرتکب جرم شده است. باید طبق قانون مجازات شود و دیه چشم پرداخت کند. مجازات دیه از بین بردن بینایی مورد سالم به دو دسته تقسیم می شود. این دو دسته از قرار زی اند:

۱- دیه از بین بردن بینایی هر دو چشم سالم:

دیه جشم در این مورد، دیه یک انسان کامل است. لازم به ذکر است که مبلغ دیه کامل انسان دیه ای است که همه ساله قوه قضاییه مشخص می شود. در مورد پرداخت دیه مورد توجه قرار می گرد. از آن جهت که نرخ دیه در هر سال با سال دیگر تفاوت دارد. برای اطلاع از دیه از بین بردن بینایی و کور کردن چشم سالم ، باید با یک وکیل کیفری مشورت کرد. با توجه به سالی که قرار است دیه کوری چشم در آن پرداخت شود میزان دیه چشم مشخص می‌شود. به عنوان مثال دیه کامل انسان در سال 1399، به میزان سیصد و سی میلیون تومان تعیین شده است. که برای از بین بردن هر دو، مرتکب باید سیصد و سی میلیون تومان دیه بدهد .

۲- دیه از بین بردن بینایی یک چشم :

طبق آنچه در قسمت قبل ذکر ش ، دیه از بین بردن بینایی و یا کور کردن یکی از چشم ها، نصف دیه کامل انسان می باشد. درباره دیه چشم یا همان دیه کور کردن چشم باید این نکته را در نظر داشت که در این باره آنچه مد نظر است چشمی است که بینایی دارد. هرچند میزان بینایی آن متفاوت باشد ( چشم ضعیف بوده ) یا اینکه چشم دارای شب کوری یا انحراف باشد .

هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد. در صورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر اینصورت ، ازش پرداخت می شود .درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی و یا به علل غیر جنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا ، نصف دیه کامل می باشد .دیه در آوردن و یا از بین بردن هر موردی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است .

دیه از بین بردن چشم کسی که تنها یک چشم بینا دارد

در قانون مجازات اسلامی ماده  691 دیه از بین بردن چشم کسی که تنها یک چشم بینا دارد ، مشخص شده است

بعضی از افراد تنها دارای یک چشم بینا هستند. طبق ماده 691 قانون مجازات اسلامی دیه یک مورد بینا در دو حالت در نظر گرفته می شود :

  • الف ) اگر علت نابینایی چشم دیگر ، نابینایی مادرزادی بوده و یا در اثر دلیلی غیر جنایی از بین رفته باشد. دیه مورد بینا ، دیه کامل است .
  • ب ) اگر چشم دیگر به علت قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته از دست رفته باشد. دیه مورد بینا ، نصف دیه کامل خواهد بود .

در ادامه این دیه را در حالت های مخالف بررسی می کنیم. با ما همراه باشید.

دیه چشم برای کاهش بینایی

گاهی عملی باعث کاهش بینایی می‌‎شود. موجب می‌ شود لکه دائمی‌ ای در چشم به وجود بیاید که مانع بینایی قسمتی از چشم شود. در این گونه موارد پیشنهاد اولیه ما مراجعه به بهترین وکیل تهران است. تا بتوانید در خصوص دیه کاهش بینایی اطلاعات مکفی را کسب نمایید. دیه چشم برای کاهش بینایی به دو صورت تعیین می شود :

  • الف ) در صورتی که تعیین میزان مقداری از چشم که نا بینا شده است ممکن باشد ، به همان نسبت باید پرداخت شود.
  • ب ) در صورتی که تعیین میزان مقداری از چشم که بینایی خود را از دست داده است ممکن نباشد ، ارش در نظر گرفته خواهد شد . ارش مبلغی است که قاضی با توجه به نظر کارشناس درباره میزان ورود صدمه مشخص می کند .

نکته مهمی که در دیه چشم باید به آن توجه کرد این است که اگر از بین رفتن بینایی بخاطر از حدقه در آوردن چشم باشد، تنها دیه بیرون آوردن چشم برای آن خواهد بود. ولی اگر دیه نابینایی بخاطر صدمه ی دیگری مثل ضربه زدن به سر باشد که باعث شود بینایی نیز از بین برود یا کاهش یابد، برای هر کدام از این اعمال ( ضربه زدن به سر و نابینایی یا کاهش بینایی ) به طور جداگانه دیه محاسبه خواهد شد.

دیه چشم در صورت آسیب پلک ( دیه پلک )

اگر سوال دارید که دیه چشم در صورتی که پلک آسیب ببیند چقدر است، موارد زیر را به خاطر بسپارید:

  • 1 – این مبلغ مجموع چهار پلک، دیه کامل است. و دیه هر یک از پلک های بالا، یک ششم دیه کامل است. و دیه هر یک از پلک های پایین، یک چهارم دیه کامل است .
  • 2 – شکافتن هر یک از پلک های بالا ، موجب یک ششم دیه و شکافتن هر یک از پلک های پایین ، موجب یک چهارم دیه است .
  • 3 – هر گاه کسی چشم و پلک را یکجا از بین ببرد. هر یک دیه جدا گانه دارد .

جدول دیه چشم

کلیه انواع دیه در حالت های نابینایی و کاهش بینایی در نتیجه نقص چشم به همراه نرخ دیه مربوط در سال 99 در جدول زیر آورده شده است:

 

ردیفحالت‌های نقص عضونرخ دیهمبلغ ریالی دیهمستند (قانون مجازات اسلامی)
1درآوردن یا از بین بردن دو چشم بینادیه کاملدیه زن:
1.650.000.000
دیه مرد:
3.300.000.000
ماده 587
2درآوردن یا از بین بردن هر یک از دو چشم بینانصف دیه کاملدیه زن:
825.000.000
دیه مرد:
1.650.000.000
ماده 587
3هر گاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد. اگر تعیین مقدار آن ممکن باشدبه همان نسبت از دیه کسر می‌شودتبصره ماده 587
4هر گاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد. اگر تعیین مقدار آن ممکن باشدارشتبصه ماده 587
5درآوردن یا از بین بردن چشم بینای کسی که یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشددیه کاملدیه زن:
1.650.000.000
دیه مرد:
3.300.000.000
ماده 588
6درآوردن یا از بین بردن بینای کسی که یک چشم بینا دارد و دیگرش در اثر قصاص یا جنایت دیگری که استحقاق دیه را داشته از بین رفته باشدنصف دیه کاملدیه زن:
825.000.000
دیه مرد:
1.650.000.000
ماده 588
7درآوردن یا از بین هر چشمی که بینایی نداردیک ششم دیه کاملدیه زن:
550.000.000
دیه مرد:
550.000.000
ماده 589
8از بین بردن مجموع چهار پلک دو چشمدیه کاملدیه زن:
1.650.000.000
دیه مرد:
3.300.000.000
ماده 590
9از بین بردن هر یک از پلک های بالایک ششم دیه کاملدیه زن:
550.000.000
دیه مرد:
550.000.000
ماده 590
10از بین بردن هر یک از پلک های پایینیک چهارم دیه کاملدیه زن:
825.000.000
دیه مرد:
825.000.000
ماده 590
11از بین بردن چشم و پلک با هم و یک جاهر یک دیه جداگانه داردتبصره ماده 590
12شکافتن هر یک از پلک های بالایک ششم دیه کاملدیه زن:
550.000.000
دیه مرد:
550.000.000
ماده 591
13شکافتن هر یک از پلک های پایینیک چهارم دیه کاملدیه زن:
825.000.000
دیه مرد:
825.000.000
ماده 591

 

در مقاله ای دیگر در مورد دیه در ماه های حرام می توانید مطالعه کنید. موسسه حقوقی بین المللی عدالت آریایی با بهره گیری از بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران، متخصص در امور حقوقی و کیفری، تا انتهای مسیر حقوقی همراه شماست.

در اینجا می توانید پاسخ سوالات خود و کاربران دیگر را مشاهده کنید:

احساس خود را درباره این مطلب بگویید 11 نظر

4 11
آشنایی با دیه چشم، پلک و کاهش بینایی
مونا ترابی

مونا ترابی

وکیل پایه یک دادگستری ، مدیر مؤسسه عدالت آریایی

درخواست مشاوره
مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست مشاوره