خیار تدلیس و شرایط آن

فرض کنید شما به فروشگاه طلا فروشی می روید و قصد خرید یک قطعه طلا مثلا دستبند و یا انگشتر دارید . در این حالت اصل بر این است که تمام اجناس موجود در مغازه طلای اصل است . شما یک قطعه دستنبد خریداری می کنید و بعد از مدتی متوجه می شوید دستبندی که خریدار با نام طلا به شما داده است ، آب طلا است . در واقع خریدار با این کار صفتی را به کالا نسبت داده است که در آن موجود نبوده است . از این رو شما حق دارید معامله خود را فسخ کنید . فسخ کردن معامله در این حالت ناشی از خیار تدلیس است . در این مقاله به بررسی تعریف خیار تدلیس و شرایط تحقق و زمان اعمال آن می پردازیم .

 

تعریف

تدلیس به معنای کتمان کردن و پنهان کردن است . تعریف خیار تدلیس در ماده 438 قانون مدنی تعریف شده است . در این ماده آمده است که ” تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود ” .  با توجه به مثالی که در بالا زده شد و با توجه به ماده 438 می توان گفت که در صورتی که فروشنده صفتی را به مالی نسبت دهد که در واقع مال فاقد آن صفت است و وجود آن صفت باعث شود خریدار آن را بخرد ، برای خریدار حق فسخ بر مبنای خیار تدلیس ایجاد می شود . برای توضیح ، در مثال بالا فروشنده طوری وانمود کرده است که دستبند طلا است و خریدار نیز با نیت اینکه طلا است اقدام به خرید آن کرده است . در واقع فروشنده با فریب دادن خریدار به او حق فسخ قرارداد را داده است ؛ مبنای این حق فسخ ، اختیار ناشی از فریب مشتری است .

 

شرایط تحقق خیار تدلیس

از جمله شرایط تحقق خیار تدلیس دو عنصر است :
  1. برای تحقق خیار تدلیس باید یک وصف که در مال وجود ندارد به آن نسبت داده شود ؛ در واقع اعطای امتیاز به مال در حالی که آن امتیاز در مال وجود ندارد .
  2. فریب دادن دومین عنصری است که برای تحقق خیار تدلیس لازم است . وقتی کسی که یک صفت را به مالی نسبت می دهد و قصدش فریب دادن دیگری است ، باعث بوجود آمدن خیار تدلیس است .
بنابراین برای اینکه خیار تدلیس ایجاد شود ، باید هم یک صفت کمال به کالا داده شود در حالی که کالا فاقد آن است و باید این کار با نیت فریب باشد .

زمان اعمال خیار تدلیس

در ماده 440 آمده است که : ” خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است ” . در واقع این ماده زمان اعمال خیار تدلیس را بیان می کند . وقتی که کسی که فریب خورده است ( که معمولا خریدار در قرارداد خرید و فروش است ) باید فورا و بالافاصله بعد از اطلاع از اینکه مال فاقد صفت گفته شده است و او فریب خورده است ، اقدام کند و مراتب را به اطلاع فروشند برساند و در صورت ممانعت او از پس گرفتن کالا ، به دادگاه حقوقی ، دادخواست ارائه دهد .

 

موسسه حقوقی عدالت آریایی با بهره گیری از بهترین وکیل حقوقی تهران تا انتهای مسیر حقوقی همراه شماست.

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این را به اشتراک بگذارید

کپی لینک در کلیپ بورد

کپی