موسسه حقوقی عدالت آریایی

مجازات شهادت دروغ

شهادت چیست ؟

شهادت یعنی اینکه شخصی به نفع یکی از طرفین دعوا و بر ضرر دیگری اعلام به اطلاع کند. شهادت در تمامی کشور ها به عنوان دلیل پذیرفته می­شود. برای شاهد و شهادت شرایط زیادی تنظیم شده است. شاهد می­تواند عینی یا سمعی و یا هردو و یا دیگر حواس باشد. اگر عینی باشد بایستی مشاهدات خود را نقل کند و اگر سمعی باشد باید شنیده های خود را به اطلاع برساند.

شرایط شاهد

  • نداشتن خصومت با یکی از طرفین دعوا

  • رسیدن به بلوغ عقلانی

  • داشتن عقل

    سالم

  • رعایت عدالت

  • بی طرف بودن

  • ولگرد نبودن

  • عدم اشتغال به تکدی

شرایط شاهد توسط قاضی سنجیده می­شود و در صورتی که شاهد شرایط گفته شده را نداشته باشد، اظهارات او شنیده می­شود و تشخیص درستی و ارزیابی اظهارات وی توسط قاضی انجام می­شود.

شهادت دروغ چیست ؟

امروزه یافتن شاهد برای طرفیت دعوا امری ساده به شمار می­آید. افرادی هستند که با گرفتن مبلغی از یکی از طرفین دعوا، دروغ را به صداقت ترجیح داده و حاضر می­شوند در دادگاه برای پیش رفتن دادگاه به میل یکی از طرفین دعوا، به دروغ شهادت دهند. شهادت دروغ یعنی شاهد نزد دادگاه و قاضی گواهی دروغ ادا کند.

نتیجه شهادت دروغ

جرم شهادت دروغ جرمی است عمدی و نمی­شود کسی را که سهواً حرف­هایی در قالب شهادت بیان کرده را مجرم دانست. هنگامی که شهادتی دروغ در دادگاه و نزد قاضی انجام شود، آن شاهد را می­توان مشمول مجازات جرم شهادت دروغ دانست و عدم بیان حقایق، مجازات شهادت دروغ را در پی ندارد.

مجازات شهادت دروغ

طبق ماده 650 قانون تعزیرات، هرکس در دادگاه و نزد مقامات رسمی مانند قاضی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا پرداخت جزای نقدی محکوم می­شود.

 

منبع:گوگل

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این را به اشتراک بگذارید

کپی لینک در کلیپ بورد

کپی