20:00 - 16:00

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه

20:00 - 16:00

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سوء پیشینه چیست و نحوه از بین بردن سوء پیشینه

سوء پیشینه

راهنمای مطالعه این مطلب

برای فهم سوء پیشینه ابتدا باید بدانیم پیشینه چیست. پیشینه درلغت به معنی سابقه هر چیزی را میگویند. مانند سابقه مربوط به پیدا شدن صنعت های مختلف اعم از نفت و … و یا کشت چغندر قند و از این مقوله است. یعنی مثلا هر کدام از این کشت ها یک پیشینه ای در خصوص ایجاد شدن دارند. اسم دیگر سوء پیشینه، سابقه است.

در این مقاله با راهنمایی مونا ترابی، بهترین وکیل در تهران برای امور کیفری و حقوی، به بررسی این موضوع میپردازیم. با ما همراه باشید.

سوء پیشینه در قانون اسلامی

بهترین وکیل کیفری در تهران اذعان می دارد که طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افرادی که مرتکب جرمی شوند و مجازات آنها به شرح زیر باشد دارای محکومیت موثر کیفری هستند و تا پایان این موارد نمی توانند گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند. گواهی عدم سوء پیشینه را میت وان از مراکز پلیس + ۱۰ درخواست کرد.

که حدودا ظرف یک هفته برای شما پست خواهد شد. در ادامه متن ماده ۲۵ و مواردی که موجب سوء پیشینه کیفری می شوند درج خواهد شد. چنانچه سوالی در خصوص سوء پیشینه داشتید می توانید در قسمت مشاوره حقوقی مطرح نمائید تا به آن پاسخ دهیم.

تبعات سوء پیشینه

با توجه به مواد قانونی قسمت قبل در این قسمت بر آنیم تا تبعات قانونی سوء پیشینه را بررسی کنیم. محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند:

  • هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.
  • سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار.
  • دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌ شود. لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد. مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات. یعنی مثلا اگر مجازات حبس یک سال برای فردی منظور شود، به دلیل اینکه جزو موارد بالا نمیباشد، در سابقه کیفری فرد منظور میشود. ولی اگر همین فرد به پلیس + ۱۰ مراجعه کند و درخواست گواهی عدم سوء پیشینه کند، ملاحظه خواهد کرد که در گواهی عدم سوء پیشینه ایشان چیزی به عنوان محکومیت درج نشده است.

سوء پیشینه در جرایم قابل گذشت

در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات متوقف شود. اثر تبعی سوء پیشینه نیز رفع می‌شود. در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌ شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌ گردد.

سوء پیشینه

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه های حقوقی مانند امور ملکی یا قرارداد ها کلیک کنید:

دسترسی سریع و آسان به بهترین وکیل ملکی در تهران

دسترسی سریع و آسان به بهترین وکیل قرارداد در تهران

با ما برای بررسی مواردی دیگر در بحث سوء پیشینه همراه باشید.

از بین بردن سوء پیشینه ی کیفری

سوء پیشینه و محکومیت کیفری مؤثر هدف آرمانی مورد انتظار از مجازات ها، باز اجتماعی شدن مجرم است، مجرمی که به لحاظ برخی کاستی ها و معضلات در محیط زندگی خود و به دلیل نیاز ها یا کج اندیشی ها، خواسته یا ناخواسته در وادی مجرمانه پا گذاشته است و به دنبال از بین بردن سوء پیشینه است. فطرت بشر پاک و سرشت اوالهی است و به این دلیل از سوی خداوند متعال به عنوان «اشرف مخلوقات» خوانده شده است.

چنانچه انسان در ادامه زندگی راه تبهکاری را پیش گیرد، این به این معنا نیست که وی فطرتاً مجرم زاده شده است، بلکه عوامل محرکی در محیط زندگی، زمینه ارتکاب جرم را برای وی فراهم می کند و با این اوصاف تقسیم مجرمان به بالفطره «مادرزادی» و … که در جرمشناسی غربی رایج است، با آموزه های دینی ما مطابقت نداردو اهمیت آسیب شناسی این عوامل در این است که با شناخت و کشف این عوامل می توان بستر ارتکاب جرم را از بین برد و به اصطلاح جرم را در نطفه خفه و شرایط زندگی مناسب را برای وی فراهم کرد.

طبیعی است پس از ایجاد این شرایط می توان از افراد جامعه رعایت قوانین و مقررات را با اعلام خطوط قرمز انتظار داشت و در صورت تجاوز از خطوط قرمز اعلامی با پیش بینی راهکارهای تنبیهی و اصلاحی و اعمال قطعی و حتمی آن که همان مجازات است، اوضاع را به حالت اول باز گرداند و اینجاست که بحث «اعاده حیثیت» و «باز اجتماعی شدن مجرم» مطرح می شود.

سوء پیشینه در مجازات های مختلف

مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معین مقرر کرده و اجرای آن به موجب حکم قطعی دادگاه امکانپذیر و ممکن است یک نوع یا بیش تر باشد. مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به حدود و قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده تقسیم می شوند. این تقسیم بندی غیر از انواع مجازات ها در حقوق عرفی است. مجازات ها در حقوق عرفی به مجازات های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می شوند.

مجازات تکمیلی از بین بردن سوء پیشینه

در ارتباط با مجازات تکمیلی و سوءپیشینه باید بگوییم که این مجازات به مجازات تتمیمی نیز معروف است. این مجازات به مجازات اصلی افزوده می شود. باید در حکم دادگاه قید شود. به تنهایی نمی تواند مورد حکم قرار گیرد. چنانچه به تنهایی مورد حکم قرار گیرند مجازات اصلی هستند نه تکمیلی. این مجازات ممکن است اجباری باشد مانند ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی یا ممکن است اختیاری باشد مانند ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی. در هر صورت نوع و میزان آن باید در حکم دادگاه قید شود.

این مجازات، منحصر در سه نوع از مجازات هاست که عبارتند از:

  • محرومیت از حقوق اجتماعی
  • منع در اقامت در محل معین
  • اقامت اجباری در محل معین

مجازات تبعی و سوء پیشینه

برای از بین بردن سوء پیشینه مجازات هایی هستند که به تبع محکومیت بر مجرم تحمیل می شود. هیچ وقت در حکم دادگاه قید نمی شود. این مجازات ها نیز مانند مجازات های قبل به موجب قانون بر مجرم تحمیل می شوند. در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مقرر شده اند. برای از بین بردن سوء پیشینه است. این ماده از بین بردن سوء پیشینه مقرر کرده محکومیت قطعی کیفری در جرایم به این شرح محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کند. پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می شود.

  1. محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ۵ سال پس از اجرای حکم.
  2. محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد یک سال پس از اجرای حکم
  3. محکومان به حبس تعزیری بیش از ۳ سال، دو سال پس از اجرای حکم.

کاربرد سوء‌ پیشنه

در پرونده‌های کیفری یکی از مهم‌‌ ترین دستورهای قضات تحقیق (دادیار و بازپرس) اخذ سوابق کیفری یا همان سوء پیشینه متهمان است. این دستور قضایی از جنبه‌های مختلف کاربرد دارد. یکی این که در پرونده شخصیتی متهم درج می‌شود و شناخت قاضی را از متهم راحت‌تر می‌کند.

همچنین ممکن است این سوابق یا همان سوء پیشینه ها در کشف جرم و صدور قرار تامین کیفری خاص و در نهایت نوع و شدت مجازات تاثیر بگذارد. زیرا بر حسب ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیش‌تر سابقه محکومیت غیرقطعی، به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد. طبق ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.

 

موسسه حقوقی عدالت آریایی در تمام زمینه ای حقوقی با بهترین وکیل کلاهبرداری تهران تا انتهای مسیر حقوقی همراه شما خواهد بود.

در اینجا می توانید پاسخ سوالات خود و کاربران دیگر را مشاهده کنید:

احساس خود را درباره این مطلب بگویید 1 نظر

5 1
سوء پیشینه چیست و نحوه از بین بردن سوء پیشینه
مونا ترابی

مونا ترابی

وکیل پایه یک دادگستری ، مدیر مؤسسه عدالت آریایی

درخواست مشاوره
مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست مشاوره