20:00 - 16:00

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه

20:00 - 16:00

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انواع معافیت کفالت سربازی

معافیت کفالت

راهنمای مطالعه این مطلب

در حال حاضر شیوه ها و روش های مختلفی مانند معافیت پزشکی ، معافیت تحصیلی ، معافیت موارد خاص و معافیت کفالت برای نرفتن به خدمت سربازی وجود دارد. که مشمولان برای بهره مندی از انواع معافیت، باید دارای شرایط خاصی باشند. معافیت کفالت سربازی انواع مختلفی دارد. که در ادامه مطلب به توضیح هر یک از آن ها پرداخته ایم.

مونا ترابی بهترین وکیل در تهران است که با اشراف بر قوانین مربوطه می تواند راهنمای شما باشد.

معافیت کفالت سربازی

معافیت کفالت سربازی امری است که موجب معافیت فرد مشمول خدمت می گردد و دلیل آن یکی از انواع کفالت هایست که هر کدام شرایط مخصوص به خود را دارد.

در این بین در نظر بدارید که اما فردی که متقاضی استفاده از معافیت کفالت است، باید به سن مشمولیت رسیده باشد. همچنین دارای غیبت نباشد. از دیگر شرایط لازم این است که فرد مشمول باید تنها مراقب و نگهدارنده شخص مکفول باشد.

در نظر بدارید که بحث معافیت کفالت سربازی امری حقوقی است. حال آنکه در صورت مواجه با امور کیفری، بهترین وکیل کیفری در تهران پیگیری امور شما را بر عهده می گیرد.

انواع معافیت کفالت سربازی

معافیت کفالت سربازی انواع گوناگونی دارد. این انواع عبارت اند از:

 • پدر بالای ۷۰سال سن تمام باشد.
 • تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال از پدری که به تشخیص شورای پزشکی نیازمند به مراقبت و قادر به اداره امور خود نمی باشد نگهداری کند.
 • تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال که پدرش فوت نموده و نگهداری و مراقبت مادر را به عهده داشته باشد.
 • تنها برادر تنی که می خواهد سرپرستی خواهری که فاقد پدر، همسر و فرزند پسر سالم باشد را بعهده بگیرد.
 • تنها برادر سرپرست برادر بزرگ نیازمند مراقب که فاقدپدر ،همسر وفرزند پسر سالم فاقد شغل باشد.
 • یگانه سرپرست برادر کمتر از ۱۸سال تمام(صغیر)
 • تنها نوه پسر بالای ۱۸ سال مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند که به علت بیماری یا نقص عضو و یا کهولت بنا به تشخیص هیات رسیدگی و با کسب نظر شورای پزشکی نیاز به مراقبت و نگهداری داشته باشد.
 • یگانه مراقب و نگهدارنده جده فاقد شوهر و فرزند
 • مشمولی که همسرش فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر بوده مادامی که ازدواج مجدد نکرده است و یا همسری دارد که بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.
 • اگر سرباز درحین خدمت فوت کند یکی از فرزندان ذکور وی می تواند از معافیت استفاده نماید و در صورتی که از فرزندان ذکور خانواده حین خدمت فوت نماید یکی از پسران خانواده می تواند ازمعافیت بهره مند شود.
 • از چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از برادران می تواند تا اتمام خدمت او از عقب انداختن تاریخ اعزام استفاده نماید.

معافیت کفالت سربازی

شرایط معافیت کفالت سربازی

برای شرایط معافیت کفالت سربازی باید بگوییم که طبق آنچه پیشتر نیز اشاره کردیم فردی که متقاضی استفاده از معافیت کفالت است، باید

 • به سن مشمولیت رسیده باشد.
 • همچنین دارای غیبت نباشد.
 • از دیگر شرایط لازم این است که فرد مشمول باید تنها مراقب و نگهدارنده شخص مکفول باشد.

در اداماه این شرایط را در حالات و انواع گوناگون مورد بررسی قرار می دهیم. با ما همراه باشید.

معافیت کفالت پدر برای سربازی

در بحث معافیت کفالت سربازی اگر این کفالت برای پدر مطرح باشد، شرایطی از قرار زیر دارد:

 • حداقل سن پدر برای آنکه فرزندش بتواند کفالت او را برعهده گیرد ، 75 سال تمام است.
 • در صورتی که سن پدر کمتر از 75 سال باشد ، چنانچه به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی پدر به علت بیماری نیازمند مراقبت باشد ، در شمول کفالت قرار داده می شود.
 • فرد مشمولی که متقاضی معافیت از طریق کفالت پدر می باشد ، باید تنها فرزند پسر خانواده باشد مگر آنکه برادر یا برادران دیگر به علت بیماری یا معلولیت قادر به نگهداری از پدر نباشند.
 • فرزند خوانده نمی تواند از طریق پدرخوانده درخواست معافیت داشته باشد.
 • ایجاد تغییرات سنی در شناسنامه پدر در معافیت کفالت تاثیرگذار نمی باشد.
 • در صورتی که شناسنامه پدر توسط مراجع قضایی باطل شده باشد و برای او شناسنامه جدید صادر شده باشد ، شناسنامه جدید ملاک رسیدگی است.
 • در صورتی که پدر دارای دو فرزند با سن بالای 18 سال باشد و یکی از آنها در حبس باشد ، در شمول معافیت قرار نمی گیرد.
 • در صورتی که پدر بالای 75 سال سن یا بیمار یکی از فرزندان پسر خود را از طریق کفالت از سربازی معاف کرده باشد ، اما آن فرزند به علت بیماری ، معلولیت و یا فوت ، شرایط نگهداری از پدر را از دست دهد فرزند دیگر می تواند بنابه تشخیص شورای پزشکی درخواست معافیت کفالت داشته باشد.

معافیت کفالت مادر برای سربازی

اگر معافیت کفالت سربازی به دلیل کفالت مادر باشد، باید شرایطی از قرار زیر تحقق یابد:

 • شرط اصلی برای بهره مندی از معافیت کفالت مادر این است که مادر به دلیل طلاق یا فوت همسر فاقد شوهر باشد و همچنین فرد مشمول تنها فرزند پسر بالای 18 سال سن مادر باشد.
 • چنانچه از تاریخ ثبت طلاق مادر 30 ماه گذشته باشد ، فرد مشمول از معافیت دائم بهره مند می شود و در صورتی که کمتر از 30 ماه گذشته باشد ، معافیت از نوع موقت خواهد بود.
 • چنانچه در طول مدت 30 ماه مادر مجرد و در قید حیات باقی بماند ، معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل می شود.
 • مدت 30 ماهه از اولین روز تاریخ ثبت طلاق یا فوت شوهر محاسبه می شود.
 • اگر در زمان رسیدگی به درخواست معافیت کفالت بیش از 30 ماه از تاریخ طلاق و یا فوت شوهر گذشته باشد ، برای فرد مشمول معافیت دائم صادر خواهد شد.
 • چناچه پدر در حبس باشد ، فرد مشمول نمی تواند درخواست معافیت از طریق کفالت مادر را داشته باشد.

معافیت کفالت پدربزرگ برای سربازی

شرایط معافیت کفالت سربازی در صورتی که کفالت مربوط به پدر بزرگ فرد مشمول باشد، به شرح زیر است:

 • جد باید فاقد فرزند بوده و دارای حداقل 75 سال سن و نیازمند مراقبت باشد.
 • فرد مشمول باید تنها نوه پسر بالای 18 سال پدربزرگ باشد.
 • در معافیت کفالت برای جد پدری فرد مشمول باید فاقد پدر ، عمه و عمو باشد.
 • در معافیت کفالت برای جد مادری فرد مشمول باید فاقد مادر ، خاله و دایی باشد.
 • در صورتی که فرد مشمول دارای پسرعمه ، پسر دایی ، پسرخاله یا پسر عموی بالای 18 سال باشد ، نمی تواند درخواست کفالت پدربزرگ را داشته باشد (حتی در صورتی که این افراد بیمار باشند)
 • چنانچه فرد مشمول دارای پدر باشد ، می تواند کفالت پدربزرگ مادری خود را برعهده بگیرد و وجود پدر مانعی ایجاد نمی کند.

معافیت کفالت مادربزگ برای سربازی

از آخرین شرایطی که در بحث معافیت کفالت سربازی بررسی می کنیم، کفالت مادر بزرگ می باشد. این شرایط عبارت اند از:

 • مادربزرگ باید فاقد شوهر بوده و فرد مشمول باید تنها نوه پسر بالای 18 سال او باشد.
 • فرزندان مادربزرگ باید هیچکدام در قیدحیات نباشند و همگی فوت کرده باشند.
 • در معافیت کفالت مادربزرگ پدری فرد مشمول باید فاقد پدر ، عمو و عمه باشد.
 • در معافیت کفالت مادربزرگ مادری فرد مشمول باید فاقد دایی ، خاله و مادر باشد.
 • درصورتی که پدربزرگ در حبس باشد ، نمی توان درخواست معافیت مادربزرگ را مطرح نمود.
 • اگر مادربزرگ دارای فرزند یا فرزندان بیمار باشد ، نوه مشمول نمی تواند درخواست معافیت کفالت برای مادربزرگ داشته باشد.
 • چنانچه نوه مشمول دارای پسرعمه ، پسر عمو ، پسردایی و پسرخاله بالای 18 سال سن باشد ، مجاز به دریافت کفالت مادربزرگ نخواهد بود. (حتی اگر افراد ذکر شده بیمار باشند)

انواع معافیت کفالت سربازی

مدارک مورد نیاز برای انواع معافیت کفالت سربازی

انجام هر روند قانونی نیازمند مدارکی مخصوص به خود است. معافیت کفالت سربازی نیز از این قاعده مستثنی نیست. این امر نیازمند مدارکی از قرار زیر است:

 • تکمیل برگ وضعیت مشمولین (برگه شماره ۱ دفترچه راهنما)
 • برگه معاینه اولیه مشمولین (برگه شماره ۲ دفترچه راهنما)
 • اصل و تصویر کارت ملی یا کارت موقت ملی
 • اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه عکس دار مشمول (۲ نسخه)
 • یک قطعه عکس رنگی۴*۳ تمام رخ زمینه سفید مشمول (علاوه بر عکس های الصاقی به برگه ها)
 • اصل و تصیر گواهی آخرین مدرک تحصیلی که توسط مرجع صادرکننده یا دفتر ثبت اسناد برابر با اصل شده باشد.
 • گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی برای مشمولینی که حین خدمت اقدام می نمایند.
 • تصویر تمام صفحات شناسنامه پدر،مادر،خواهران و برادران
 • تصویر کارت ملی پدر و مادر
 • تکمیل برگ مشخصات بستگان مشمول که توسط شخص متقاضی معافیت کفالت (برگه شماره ۳ به استثناء متقاضیان قانون حمایت از حقوق معلولان)
 • برگه تکمیل شده وضعیت مشمول (برگه شماره ۴)
 • متقاضیان معافیت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (ماده۶)می بایست علاوه برمدارک فوق ۲مورد ذیل را ارسال نمایند.
 • فرم سه برگی تعیین وضعیت معلولیت از سازمان بهزیستی
 • برگ رضایتنامه والدین

 

موسسه حقوقی و کیفری عدالت آریایی در تمام زمینه های حقوقی و کیفری با وکلای خبره کیفری نظیر بهترین وکیل کلاهبرداری تهران یا وکلای خبره حقوقی مانند بهترین وکیل قرارداد در تهران و بهترین وکیل ملکی در تهران ، تا انتهای مسیر حقوقی همراه شما خواهد بود.

در اینجا می توانید پاسخ سوالات خود و کاربران دیگر را مشاهده کنید:

احساس خود را درباره این مطلب بگویید 0 نظر

1 0
انواع معافیت کفالت سربازی
مونا ترابی

مونا ترابی

وکیل پایه یک دادگستری ، مدیر مؤسسه عدالت آریایی

درخواست مشاوره
مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست مشاوره