دیه شکستن گردن

دیه شکستن گردن

دیه مجازاتی است که در مقابل صدمه به بدن فرد دیگر از طرف قانون تعیین می شود. البته دیه زمانی به عنوان مجازات در نظر گرفته می شود که به یک دلیل قانونی مثل توافق قربانی و مرتکب جرم ، قصاص صورت نگیرد . دیه هم برای قتل در نظر گرفته شده است و هم دیه اعضای بدن مثل دیه بینی ، دیه دندان ، دیه فک و … است . قانون گذار برای پرداخت دیه مهلتی تعیین کرده است و اگر آن مهلت به اتمام برسد می توان شکایت کرد. در این مقاله به دیه شکستن گردن و کج شدن آن ، دیه شکستن گردن بدون خمیدگی گردن و دیه ناقص شدن گردن می پردازیم .

 

دیه شکستن گردن و کج شدن آن

دیه کج شدن گردن در اثر شکستگی در ماده 620 قانون مجازات آمده است . طبق این ماده برای دیه شکستن گردن و کج شدن و خمیدگی آن  دو حالت در نظر گرفته شده است :
دیه کج شدن گردن و خمیدگی آن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت : موجب دیه کامل انسان خواهد بود .
دیه کج شدن گردن و خمیدگی آن در اثر شکستگی در صورت بهبودی و از بین رفتن حالت خمیدگی و کج شدن آن : موجب ارش می شود ؛ یعنی مقدار پرداختی دیه را قاضی مشخص خواهد کرد .

دیه شکستن گردن بدون خمیدگی گردن

اگر کسی به گردن دیگری آسیبی وارد کند که در نتیجه آن گردن فرد بشکند طبق قانون برای او مجازات در نظر گرفته می شود . ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92  دیه شکستن گردن بدون کج شدن و خمیدگی را مشخص کرده است . طبق این ماده شکستگی گردن بدون کج شدن آن موجب ارش می شود . ارش ، مبلغی است که میزان آن در قانون مشخص نشده است و میزان آن با توجه به نظر کارشناسی توسط قاضی تعیین می شود .

اگر به دنبال بهترین وکیل ملکی تهران می گردید با ما تماس بگرید.

دیه ناقص شدن گردن

اگر به گردن کسی صدمه ای وارد شود که موجب ناقص شدن گردن شود مثل اینکه مانع از فرو بردن یا جویدن غذا شود و یا مانع از حرکت گردن شود و به هر نحوی موجب نقص گردن شود ، مجازات دارد . دیه نقص گردن ، ارش است .

 

در انتها پیشنهاد می کنیم مقاله دیه پلک چشم را نیز مطالعه کنید.

موسسه حقوقی بین المللی عدالت آریایی با بهره گیری از بهترین وکیل دادگستری تهران تا انتهای مسیر حقوقی همراه شماست.

 

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این را به اشتراک بگذارید

کپی لینک در کلیپ بورد

کپی