اعسار در قانون

اعسار چیست و معسر کیست؟

به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست.

طبق ماده یک قانون  «معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد» از اصطلاحات حقوقی  که در فرآیند رسیدگی و به‌ خصوص مرحله اجرای احکام در مراجع قضایی ممکن است با آن روبه ‌رو شویم همین موضوع  است.

اصولا طرح دعوا توسط یک شخص در مراجع قضائی مستلزم صرف وقت و هزینه خواهد بود.هدف هر فرد از طرح دعوا و صرف وقت و هزینه ، در آخر گرفتن حکمی به نفع خود و اجرای آن حکم است. اما با این حال گاهی اوقات موانعی سر راه این هدف  یعنی اجرای احکام ایجاد می شود که یکی از مهم‌ ترین آنها، موضوع اعسار است. به دو قسم تقسیم میشود:

  1. اعسار از پرداخت هزینه داد رسی
  2. اعسار از پرداخت محکوم به آن چیزی که مورد حکم واقع شده است.

 از پرداخت  هزینه دادرسی:

طرح دعوا در دادگاه حقوقی یا طرح شکایت در دادسرا و محاکم کیفری مستلزم پرداخت هزینه هایی به قوه قضائیه می باشد. گاهی پیش می آید کسی که می خواهد دادخواست ثبت کند تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارد. در واقع فرد در شرایطی است که دارای اعسار نسبت به پرداخت هزینه دادرسی است. قانون برای اینکه این دست از افراد که خود را محق می دانند اما قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیستند راهی در نظر گرفته است که بر اساس آن فرد می تواند با اثبات اعسار نسبت به پرداخت هزینه دادرسی ، از آن معاف شود .

از پرداخت محکوم به:

هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و توانایی پرداخت آن را نداشته باشد و این امر در نزد دادگاه صالح به اثبات برسد، معسر از پرداخت محکوم به شناخته می شود و دادگاه با توجه به شرایط فرد معسر اقساطی برای پرداخت بدهی تعیین میکند.

چه کسی می تواند دادخواست اعسار بدهد؟

هر فردی نمی تواند به ادعای این که دچار اعسار می شود به دادگاه دادخواست بدهد. کسی می تواند ادعای اعسار کند که بدهکار باشد، اقامه دعوی از طرف مدعی و طلبکار علیه او شود ادعای (اعسار) وی ثابت و حکم به نفع طلبکار صادر شود رأی قطعی بر محکومیت بدهکار و اجرائیه از طرف دادگاه صادر شود.

اعسار مطلق و نسبی چیست؟

اعساربه دوصورت مطلق و نسبی محقق می شود؛ اعسارمطلق وقتی است که شخص به طورکامل ازپرداخت محکوم به یا هزینه دادرسی عاجز و ناتوان بوده و یا درحال حاضر هیچگونه دسترسی به اموال و دارایی خود ندارد. خواه یکجا باشد و خواه به صورت اقساط. چنانچه فرد به طور یکجا و یک باره تمکن پرداخت محکوم به و یا هزینه دادرسی را نداشته باشد ولی قادر به پرداخت قسطی آن باشد گفته می شود که معسرنسبی است. برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند و شهود می بایست از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند.

مقررات جزایی اعسار:

در صورت مشاهده تخلف های زیر، مدعی اعسار به مجازات حبس محکوم خواهد شد:

  • پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است.
  • پس از قبولی اعسار معلوم شود که شهود به دروغ شهادت داده اند؛ در این حالت شهود نیز به حبس محکوم می گردند.
  • پس از صدور حکم اعسار معسر دارای مالی شده ولی همچنان خود را معسر قلمداد می کند .
  • شخصی با مدعی اعسار تبانی نموده و خود را برخلاف واقع طلبکار او معرفی نماید. در این حالت طلبکار قلابی نیز به حبس محکوم خواهد شد.

 

موسسه حقوقی عدالت آریایی با بهره گیری از بهترین وکیل حقوقی تهران تا انتهای مسیر حقوقی همراه شما خواهد بود.

منبع:گوگل

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این را به اشتراک بگذارید

کپی لینک در کلیپ بورد

کپی