20:00 - 16:00

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه

20:00 - 16:00

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آثار اعاده دادرسی برای اجرای حکم چیست؟

آثار اعاده دادرسی برای اجرای حکم قضایی چیست؟

راهنمای مطالعه این مطلب

اعاده دادرسی برای اجرای حکم یکی از راه‌های فوق العاده اعتراض به آراست که ویژه‌ی احکام است. فقط در مواردی امکان اجرا دارد که از طرف اشخاصی که در قانون پیش بینی می شود، درخواست شود. همچنین باید با توجه به یکی از جهات مصرح در قانون انجام پذیرد.

بهترین وکیل در تهران در این مورد می گوید: اصولا بعد از قطعیت حکم، مفاد آن لازم الاجراء است. دیگر نمی‌توان با اعتراض به آن خواستار رسیدگی مجدد به پرونده شد. در واقع یکی از آثار اعاده دادرسی موجب می‌شود که دادرسی منتهی به حکم قطعی و اختلاف طرفین، به درخواست محکوم علیه، دوباره در ماهیت نزد همان مرجع صادر کننده‌ی حکم مورد رسیدگی قرار گیرد. زیرا ممکن است دلیل معتبری بر اشتباه بودن حکم قضایی وجود داشته باشد. که در این حال به منظور رفع اشتباه و جلوگیری از مجازات فرد بی گناه بتوان حکم را مورد اعتراض قرار داد. همچنین در‌خواست رسیدگی مجدد به پرونده را کرد. اعاده دادرسی برای اجرای حکم در امور حقوقی و کیفری کاربرد دارد.

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی برای اجرای حکم یکی از راه‌های فوق العاده و استثنایی اعتراض به آراست که در امور حقوقی و کیفری وجود دارد. این موضوع از دو طریق انجام می‌شود‌. این روراه عبارت اند از:

 • از طریق دیوان عالی کشور
 • از طریق رئیس قوه قضاییه

بعد از اینکه درخواست مطرح شد توسط شعبه ای از دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرد که در این مرحله یا درخواست مورد قبول واقع می شود. وقت رسیدگی تعیین می‌شود یا اینکه رد میشود و قابل اعتراض است. شخصی که درخواست اعاده دادرسی می دهد باید ذینفع باشد. تشریفات آیین دادرسی را رعایت نماید. بعد از اینکه درخواست مورد قبول واقع شد اعاده دادرسی آثار مورد بحث واقع می‌شود. ازجمله اثر تعلیقی آن که قبل از وصول اثر تعلیقی ندارد. مگر در موارد استثنایی اما بعد از قبول اصولا اثر تعلیقی دارد. مانع اجرای حکم می‌شود. همچنین اثر تشدیدی و تخفیفی ندارد. یعنی اینکه دادگاه رسیدگی کننده به موضوع درخواست اعاده دادرسی حق تشدید و تخفیف مجازات را ندارد.

برای اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره از طریق شماره 02122097090 با موسسه حقوقی بین المللی عدالت آریایی تماس بگیرید.

دلایل اعاده دادرسی

تحقق و اثبات یکی از دلایل زیر جهت درخواست اعاده دادرسی برای اجرای حکم ضروری است:

 • مغایرت رای صادره با قوانین آشکار شرعی بنابه تشخیص رئیس قوه قضائیه
 • عدم تطابق موضوع حکم صادره با ادعای خواهان
 • حکم صادر شده بیش از خواسته خواهان باشد.
 • عدم تطابق مفاد حکم صادره به جهت استناد به مواد قانونی متضاد با هم
 • صدور حکم متفاوت در ارتباط با پرونده ای که قبلا در همان دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و حکم صادر شده است.
 • تقلب فرد مقابل دعوی(مثل شهادت دروغ) که در حکم صادره تاثیر گذار بوده است.
 • اثبات اینکه حکم با استناد به اسناد جعلی صادر شده است.
 • دستیابی به مدارکی که بر حق بودن فرد درخواست کننده اعاده دادرسی را ثابت نماید.

اعاده دادرسی برای اجرای حکم

اعاده در لغت به معنای بازگرداندن است. اعاده دادرسی برای اجرای حکم یعنی، با درخواست محکوم علیه(خوانده یا متهم)، پرونده با وجود صدور حکم قطعی، مجددا در دادگاه صادر کننده حکم، مورد بررسی قرار گیرد. با بررسی بیشتر این معقوله همراه ما باشید.

اعاده دادرسی برای اجرای حکم بعد از حکم قطعی

اغلب پس از قطعیت حکم مفاد آن صحیح فرض می‌شود. یعنی برای آن اعتباری قائل می شویم که مانع رسیدگی مجدد به موضوع مورد حکم است. در نتیجه قاعده‌ای شکل میگیرد به نام قاعده اعتبار امر مختوم. با این حال این قاعده‌ای نیست که پایانی برای رسیدگی قضایی باشد.

بنابراین راه‌های استثنایی در این قاعده وجود دارد که یکی از راه‌های فوق العاده و استثنایی اعتراض به آرا با استفاده از اعاده دادرسی برای اجرای حکم است. که زمانی انجام می‌شود که حکم قطعی صادر شود. و درواقع راهی ایجاد شود که اگر حقی از شخصی پایمال شد بتواند طبق قانون و رعایت تشریفات مربوطه آن را اخذ کند.

اعاده دادرسی برای اجرای حکم

دلیل جدید در اعاده دادرسی برای اجرای حکم

یکی از مواردی که می‌تواند موجب تجویز و قبول اعاده دادرسی برای اجرای حکم شود کشف دلیل جدید است. که طبق بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت مشخص شده است.

طبق این بند پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث شود و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد. به عنوان مثال الف به موجب حکم قطعی محکوم به قتل عمدی ب می شود. پس از مدتی فیلمی پیدا می‌شود که در فیلم صحنه‌ی قتل کاملا مشخص است که فرد ب توسط شخص دیگری غیر از الف به قتل رسیده است. بنابراین فیلم دلیل جدیدی مبنی بر بیگناهی شخص ب است. که میتواند درخواست اعاده دادرسی برای اجرای حکم بدهد.

دستور موقت در اعاده دادرسی برای اجرای حکم

دستور موقت در اعاده دادرسی برای اجرای احکام یکی از مباحث مهم در این موضوع است. دستور موقت در مواردی امکان درخواست وجود دارد که فوریت امر اقتضا کند. تشخیص فوریت امر با دادگاه است. این امر به تبع اصل دعوا صورت می‌گیرد. درخواست آن می‌تواند قبل از اقامه‌ی دعوا یا پس از آن یا پیش از اقامه دعوا بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی صورت گیرد. در صورتی صادر می‌شود که ذینفع آن را درخواست کند. بنابراین حتی اگر دادگاه فوریت امر را اقتضا کند بدون اینکه ذینفع درخواست دهد، نمی‌تواند دستور موقت صادر کند. همچنین باید قبل از صدور رای قطعی درخواست شود.

بنابراین در مرحله تجدید نظر نیز امکان این درخواست وجود دارد. در اعاده دادرسی برای اجرای حکم نص صریحی در این خصوص وجود ندارد. اما میتوان گفت چون رای قطعی شده است امکان این درخواست قبل از تجویز و قبول وجود ندارد. اما اگر درخواست مورد قبول واقع شد، امکان درخواست دستور موقت وجود دارد. زیرا دوباره دادرسی با توجه به دلایل جدید شروع می‌شود. هرچند دستور موقت برای جلوگیری از خسارت احتمالی در موارد فوری انجام می‌شود. در مرحله ی اعاده دادرسی نیز قبل از تجویز و قبول بنابر تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری که قاعده ای استثنایی است با توجه به شدت و اهمیت مجازات های سالب حیات (اعدام، قصاص نفس و رجم) و سایر مجازات های بدنی و حکم قلع و قم بنا شعبه دیوان می‌تواند دستور توقف اجرای حکم را صادر کند. که نهادی تقریبا شبیه دستور موقت است.

اثر تعلیقی اعاده دادرسی

یکی از آثار اعاده دادرسی برای اجرای حکم اثر تعلیقی آن است. یعنی اعاده دادرسی موقتامانع اجرا می‌شود. قابلیت اعاده دادرسی حتی صرف درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم آن را متوقف نمی‌کند. در عین حال پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی در صورتی که محکوم به غیر مالی باشد اجرا را متوقف می‌شود. اما اگر محکوم به مالی باشد امکان تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب گرفته می‌شود. اجرای حکم ادامه میابد. قرار قبولی در هر حال اجرای حکم را متوقف می نماید اما مشروط به شرایطی از قرار ز یر است.

 • اولا: عملیات اجرایی مختومه نشده باشد
 • ثانیا: محکوم علیه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی درخواست صدور توقف عملیات اجرایی را بنماید

با این حال این اصل استثنایی دارد که طبق تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری توقف عملیات اجرایی قبل از قبولی اعاده دادرسی برای اجرای حکم یعنی در زمان وصول پذیرفته شده است

سوالات متداول در مورد آثار اعاده دادرسی

در اینجا می توانید پاسخ سوالات خود و کاربران دیگر را مشاهده کنید:

احساس خود را درباره این مطلب بگویید 1 نظر

5 1
آثار اعاده دادرسی برای اجرای حکم چیست؟
مونا ترابی

مونا ترابی

وکیل پایه یک دادگستری ، مدیر مؤسسه عدالت آریایی

درخواست مشاوره
مطالب مرتبط

3 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست مشاوره