وکیل کلاهبرداری

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

تعریف کلاهبرداری و انواع آن :

متاسفانه اجتماع امروز هرچقدر گسترده تر و پیشرفته تر می‌شود به مراتب با جرائم کیفری نوظهوری مواجه خواهد شد که شناخت و قانونگذاری متناسب با آن بسیار پیچیده و سخت خواهد بود و سوی دیگر قوانین خشک و نا منعطف امروزی راه را برای مجرمین و بزهکاران هموارتر خواهد کرد ….در این اثناء آگاهی مردم به شیوه‌های جدید ارتکاب به جرائم خود می تواند راهگشای حل مشکلات باشد در کنار این امر وجود وکیل متخصص در زمینه مسائل کیفری می تواند کمک موثری در این قضیه بنماید.وکیل کیفری به شخصی گفته می شود که دارای تخصص وتبحر در حل دعاوی کیفری خیانت در امانت وکلاهبرداری,سرقت وجعل وجرایم قانونی می باشد و دارای نگرش تیزبینامه در تشخیص مسایل کیفری است.یکی از مسائل و جرائمی که از گذشته تا حال با توسعه جوامع بشری همراه و همقدم با انسان بوده است جرم کلاهبرداری می باشد .
اکثریت ما با تعریف عرفی این جرم کیفری آشنایی داریم فردی به ما مراجعه می‌کند و با معرفی خود به شیوه ای اغواگرانه و برخلاف واقعیت سعی در فریب و ربودن اموال و دارایی ما می نماید قانونگذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به تعریف این جرم پرداخته است.
مطابق قانون کلاهبرداری به دو نوع سنتی و رایانه‌ای تقسیم می‌شود کلاهبرداری سنتی بر اساس مرتکب آن و وسیله‌ای کلاهبرداری خود به دو نوع ساده و مشدد تقسیم می‌شود.

کلاهبرداری ساده :

هرکس از راه حیله و تقلب مردم را فریب دهد یا به امور غیر واقعی امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع به ترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد مرتکب جرم کلاهبرداری ساده گردیده است .

کلاهبرداری مشدد :

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف حقیقت عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح … اتخاذ گردد یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی … یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی یا بطور کلی از قوای سه گانه و نیز نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی باشد کلاهبرداری مشدد نامیده می شود

مجازات :

مجازات کلاهبرداری ساده حبس از یک تا هفت سال به انضمام پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده و رد مال به صاحبش می باشد در صورتی که مجازات کلاهبرداری مشدد بنا به عوامل تشدیدی ارتکابی که عبارت است از حبس از ۲ تا ۱۰ سال به انضمام انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده به انضمام رد مال به صاحبش
در جرائم کلاهبرداری در صورت وجود شرایط تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر تقلیل دهد اما نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری :

برای وقوع این جرم دو شرط اهمیت بسزایی دارد
۱- ورود ضرر به قربانی
۲- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی

مجموعه رفتار های کلاهبردارانهباید به صورت فعل مثبت مادی بروز کند ترک فعل حتی اگر با سوء نیت باشد کلاهبرداری محسوب نمی شود
وسایلی که کلاهبردار برای فریب غیر استفاده می‌کنند باید تقلبی و ساختگی باشد مثلاً انتخاب اسم یا عنوان مجعول
قربانی نباید از متقلبانه و غیر واقعی بودن وسایل اطلاع داشته باشد
مال مورد کلاهبرداری متعلق به غیر باشد
شناخت عناصر و شیوه‌های کلاهبرداری و مانور متقلبانه راه‌های دفاع از آن چه برای شاکی که به عنوان فردی زیان دیده با این جرم کیفری مواجه گردیده و چه برای متهم به این جرم اهمیت بسزایی در برنده شدن پرونده دارد وجود وکیل کیفری متخصص به ویژه در زمینه کلاهبرداری کمک بسزایی در خواهد بود موسسه حقوقی عدالت آریایی با بهره گیری ازبهترین وکیل کیفری و بهترین وکیل متخصص در کلاهبرداری قادر خواهد بود تا انتهای مسیر در کنار شما باشد برای موفقیت فقط نیاز به یک مشاوره خواهید داشت.

احساس خود را درباره این مقاله بگویید 0 نظر

1 0
وکیل کلاهبرداری