دیه چشم

آشنایی با دیه چشم، پلک و کاهش بینایی

دیه از دسته ی مجازات های اصلی یعنی مجازات حدی ، قصاص ، مجازات تعزیری و در آخر مجازات دیه است . برای دریافت دیه و پیگیری مجازات عاملین صدمه وارد شده باید از یک وکیل دیه مجرب و حرفه‌ای مشورت بگیرید تا راه حل های قانونی را به شما معرفی نماید زیرا دیه زمانی اعمال می شود که سایر مجازات های اصلی به هر دلیلی اعمال نشوند . دیه باید توسط مرتکب جنایت در مهلت مقرر پرداخت دیه که در دیوان عدالت کشور تعیین می‌شود ، به قربانی داده شود .دیه از بین بردن بینایی چشم سالم ، دیه از بین بردن چشم کسی که تنها یک چشم بینا دارد و دیه کاهش بینایی است که در ادامه این موارد ذکر می شود.

دیه کورشدن چشم در ماده های 689 تا 692 قانون مجازات اسلامی به صراحت تعیین شده است

دیه از بین بردن بینایی چشم سالم

دیه چشم - دیه از بین بردن چشم سالم

طبق قانون مجازات اسلامی در صورتیکه به هر عضو سالم فرد آسیبی وارد شود باید قصاص عضو ضارب انجام شود . به طور مثال در صورتی که به چشم سالم آسیبی وارد شود، ضارب باید مجازات شود که می‌توانید با مشاوره حقوقی با وکیل از انواع و نحوه مجازات دیه چشم سالم آشنا شوید.

انواع مجازات دیه از بین بردن چشم سالم:

کسی که بینایی دیگری را از او سلب کند مرتکب جرم شده است و باید طبق قانون مجازات شود . مجازات دیه از بین بردن بینایی چشم سالم به دو دسته تقسیم می شود :

۱- دیه از بین بردن بینایی هر دو چشم سالم :

دیه یک انسان کامل است . لازم به ذکر است که مبلغ دیه کامل انسان دیه ای است که همه ساله قوه قضاییه مشخص می شود و در مورد پرداخت دیه مورد توجه قرار می گرد. از آن جهت که نرخ دیه در هر سال با سال دیگر تفاوت دارد ، برای اطلاع از دیه از بین بردن بینایی و کور کردن چشم سالم ، باید با یک وکیل کیفری مشورت کرد.

باتوجه به سالی که قرار است دیه کوری چشم در آن پرداخت شود میزان دیه چشم مشخص می‌شود . به عنوان مثال دیه کامل انسان در سال 1399 ، به میزان سیصد و سی میلیون تومان تعیین شده است که برای دیه از بین بردن هر دو چشم ، مرتکب باید سیصد و سی میلیون تومان دیه بدهد .

۲- دیه از بین بردن بینایی یک چشم :

طبق آنچه در قسمت قبل ذکر شد ، دیه از بین بردن بینایی و یا کور کردن یکی از چشم ها ، نصف دیه کامل انسان می باشد.
درباره دیه کور کردن چشم باید این نکته را در نظر داشت که در این باره آنچه مد نظر است چشمی است که بینایی دارد ؛ هرچند میزان بینایی آن متفاوت باشد ( چشم ضعیف بوده ) یا اینکه چشم دارای شب کوری یا انحراف باشد .

هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد ، در صورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر اینصورت ، ازش پرداخت می شود .درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی و یا به علل غیر جنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا ، نصف دیه کامل می باشد .دیه در آوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است .

 

دیه از بین بردن چشم کسی که تنها یک چشم بینا دارد

دیه چشم - دیه از بین بردن چشم کسی که تنها یک چشم بینا

در قانون مجازات اسلامی ماده  691 دیه از بین بردن چشم کسی که تنها یک چشم بینا دارد ، مشخص شده است

 

بعضی از افراد تنها دارای یک چشم بینا هستند . طبق ماده 691 قانون مجازات اسلامی دیه یک چشم بینا در دو حالت در نظر گرفته می شود :

الف ) اگر علت نابینایی چشم دیگر ، نابینایی مادرزادی بوده و یا در اثر دلیلی غیر جنایی از بین رفته باشد : دیه چشم بینا ، دیه کامل است .
ب ) اگر چشم دیگر به علت قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته از دست رفته باشد : دیه چشم بینا ، نصف دیه کامل خواهد بود .

دیه کاهش بینایی

گاهی عملی باعث کاهش بینایی می‌‎شود و موجب می‌شود لکه دائمی‌ای در چشم به وجود بیاید که مانع بینایی قسمتی از چشم شود . در این گونه موارد پیشنهاد اولیه ما مراجعه به بهترین وکیل تهران است تا بتوانید در خصوص دیه کاهش بینایی اطلاعات مکفی را کسب نمایید.

دیه کاهش بینایی به دو صورت تعیین می شود :

الف ) در صورتی که تعیین میزان مقداری از چشم که نا بینا شده است ممکن باشد ، به همان نسبت دیه دارد .

ب ) در صورتی که تعیین میزان مقداری از چشم که بینایی خود را از دست داده است ممکن نباشد ، ارش در نظر گرفته خواهد شد . ارش مبلغی است که قاضی با توجه به نظر کارشناس درباره میزان ورود صدمه مشخص می کند .

نکته مهمی که در دیه چشم باید به آن توجه کرد این است که اگر از بین رفتن بینایی بخاطر از حدقه در آوردن چشم باشد ، تنها دیه بیرون آوردن چشم برای آن خواهد بود ولی اگر دیه نابینایی بخاطر صدمه ی دیگری مثل ضربه زدن به سر باشد که باعث شود بینایی نیز از بین برود یا کاهش یابد ، برای هر کدام از این اعمال ( ضربه زدن به سر و نابینایی یا کاهش بینایی ) به طور جداگانه دیه محاسبه خواهد شد .

دیه پلک :

1 – دیه مجموع چهار پلک دو چشم ، دیه کامل و دیه هر یک از پلک های بالا ، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک های پایین ، یک چهارم دیه کامل است .

2 – شکافتن هر یک از پلک های بالا ، موجب یک ششم دیه و شکافتن هر یک از پلک های پایین ، موجب یک چهارم دیه است .

3 – هر گاه کسی چشم و پلک را یکجا از بین ببرد ، هر یک دیه جدا گانه دارد .

جدول دیه چشم

کلیه انواع دیه در حالت های نابینایی و کاهش بینایی در نتیجه نقص چشم به همراه نرخ دیه مربوط در سال 99 در جدول زیر آورده شده است:

 

ردیف حالت‌های نقص عضو نرخ دیه مبلغ ریالی دیه مستند (قانون مجازات اسلامی)
1 درآوردن یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل دیه زن:
1.650.000.000
دیه مرد:
3.300.000.000
ماده 587
2 درآوردن یا از بین بردن هر یک از دو چشم بینا نصف دیه کامل دیه زن:
825.000.000
دیه مرد:
1.650.000.000
ماده 587
3 هر گاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد. اگر تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر می‌شود تبصره ماده 587
4 هر گاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد. اگر تعیین مقدار آن ممکن باشد ارش تبصه ماده 587
5 درآوردن یا از بین بردن چشم بینای کسی که یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد دیه کامل دیه زن:
1.650.000.000
دیه مرد:
3.300.000.000
ماده 588
6 درآوردن یا از بین بردن چشم بینای کسی که یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش در اثر قصاص یا جنایت دیگری که استحقاق دیه را داشته از بین رفته باشد نصف دیه کامل دیه زن:
825.000.000
دیه مرد:
1.650.000.000
ماده 588
7 درآوردن یا از بین هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل دیه زن:
550.000.000
دیه مرد:
550.000.000
ماده 589
8 از بین بردن مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل دیه زن:
1.650.000.000
دیه مرد:
3.300.000.000
ماده 590
9 از بین بردن هر یک از پلک های بالا یک ششم دیه کامل دیه زن:
550.000.000
دیه مرد:
550.000.000
ماده 590
10 از بین بردن هر یک از پلک های پایین یک چهارم دیه کامل دیه زن:
825.000.000
دیه مرد:
825.000.000
ماده 590
11 از بین بردن چشم و پلک با هم و یک جا هر یک دیه جداگانه دارد تبصره ماده 590
12 شکافتن هر یک از پلک های بالا یک ششم دیه کامل دیه زن:
550.000.000
دیه مرد:
550.000.000
ماده 591
13 شکافتن هر یک از پلک های پایین یک چهارم دیه کامل دیه زن:
825.000.000
دیه مرد:
825.000.000
ماده 591

 

در مقاله ای دیگر در مورد دیه ماه حرام می توانید مطالعه کنید .

موسسه حقوقی بین المللی عدالت آریایی با بهره گیری از بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران تا انتهای مسیر حقوقی همراه شماست.

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این را به اشتراک بگذارید

کپی لینک در کلیپ بورد

کپی