• 20:00 - 16:00

    ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه.

  • 02122097090

    برای مشاوره باما تماس بگیرید

حذف نام همسر از شناسنامه

پاک کردن نام همسر سابق از شناسنامه

شرایط حذف نام همسر از شناسنامه:

حذف نام همسر از شناسنامه، دغدغه خیلی از مردان و زنانی است که طلاق گرفته‌اند

و تمایل دارند در شناسنامه ایشان نامی از همسر سابق و طلاق و ازدواج قبلی نباشد.

البته برای مردان ماجرا کمی ساده‌تر از زنان است.

ازدواج همواره به‌ عنوان یکی از ابزارهای حفظ و بقای جامعه و ادامه نسل‌ها و نیز یکی از ابزارهای رسیدن به سعادت و خوشبختی افراد شناخته شده است.

اما گاهی زندگى زن و مرد به بن‌بست می رسد و راهی جزء جدایی و طلاق باقی نمی‌ماند.

تنها قانون حذف نام همسر سابق از شناسنامه ماده ۳۳ قانون ثبت احوال می شود که مقرر کرده است:

« کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا مرگ زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود

ولی در شناسنامه به شرح ذیل انعکاس خواهد یافت:

  • در المثنی شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق و یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن ،

  • تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد.

  • ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.»

فقط زن و شوهرانی که بین ایشان نزدیکی واقع نشده باشد،

پس از طلاق می توانند در شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و ازدواج و طلاق مربوط به آن را از بین ببرند.

اما علی رغم اطلاق ماده قانونی مذکور که شامل مردان و زنان می شود،

سازمان ثبت احوال در بخش نامه ۴۳۲۰/۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۴ فقط در المثنای شناسنامه زن در صورت مدخوله نبودن، ازدواج و طلاق سابق را حذف می کرد

و اگر زوج برای تعویض شناسنامه به استناد حکم دادگاه مراجعه می کرد درخواست او را نمی پذیرفتند

اما این بخش نامه بر طبق دادنامه شماره ۱۸۳ مورخ ۸۱/۶/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

طلاق بعد از رابطه جنسی:

در این حالت یعنی فرضی که بین زوجین رابطه جنسی برقرار باشد اداره ثبت احوال از دادن المثنی بدون ذکر نام همسر سابق خودداری می کند.

رویه عملی دو راه را پیشنهاد می کند:

زنی که خواهان حذف نام همسر سابق است باید مردی را بعنوان خواستگار خود معرفی کرده

و با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق گواهی سردفتر را مبنی بر خواستگاری و تمایل به عقد از سوی طرفین به ثبت احوال ارائه دهد.

در این صورت ثبت احوال نسبت به دادن المثنی بدون ذکر نام همسر سابق اقدام خواهد کرد.

چنانچه زن مدخوله نباشد با گواهی پزشکی قانونی یا حکم دادگاه می توان مستقیما به ثبت احوال مراجعه

و با تکمیل فرم های مربوطه تقاضای صدور المثنی نمود.

در این صورت نام همسر سابق در شناسنامه درج نخواهد شد. این حکم درمورد مرد نیز جاری خواهد بود.

طرح دعوا به طرفیت ثبت احوال با خواسته الزام ثبت احوال به دادن المثنی شناسنامه و حذف نام همسر سابق از شناسنامه.

دادگاه صالح همان دادگاه محل صدور شناسنامه خواهد بود.

معمولا این ادعا به همراه ادعای فقدان شناسنامه طرح می گردد. با صدور حکم دادگاه و ارائه آن به ثبت احوال ُ اداره مزبور مکلف به اجرای حکم دادگاه خواهد بود.

 

موسسه حقوقی بین المللی عدالت آریایی با بهره گیری از بهترین وکلای تهران تا انتهای مسیر حقوقی همراه شماست.

 

منبع : گوگل

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button

این را به اشتراک بگذارید

کپی لینک در کلیپ بورد

کپی