• 20:00 - 16:00

    ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه.

  • 02122097090

    برای مشاوره باما تماس بگیرید

انواع طلاق

نکاتی درباره انواع طلاق

در قانون مدنی ایران (مواد1143تا1148) بر دو قسم است: بائن و رجعی.

در  رجعی مرد می تواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه جدا نیست،

اما در طلاق بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد.

در موارد زیر  بائن است:

1-که قبل از نزدیکی واقع شود.

2-  یائسه

3- طلاق خلع و مبارات ،مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد.

منظور از  خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد ،

در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد و  مبارات نیز آن است که کراهت از جانب طرفین باشد،

ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد.

4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل بیاید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

بر همین اساس نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین هیچ نشانی از مفهوم توافقی وجود ندارد.

با این وجود آمار نشان میدهد چیزی بیش از 30 تا 40 درصد طلاق ها، توافقی است.

 

فرض کنید زن و شوهری دادخواست توافقی تقدیم دادگاه کرده باشند

و زن که دوشیزه یا یائسه نیست تمام مهریه خود را در قبال طلاق بذل کند

و مرد نیز قبول بذل کند و در رای  توافقی که گواهی عدم امکان سازش است نیز منعکس شود

که طلاق خلعی است پس از ثبت در دفترخانه زن می تواند در مدت عده به مهریه بذل کرده رجوع کند

مرد نیز می تواند در همان مدت طلاق را بر هم زند و در واقع دوباره با هم شرایط زن و شوهر باشند و در زوجیت باقی بمانند.

نکته: زن دوشیزه یا یائسه هم بعد از طلاق حق رجوع به آنچه بذل کرده ندارد.

طلاق از طرف مرد

مرد همیشه حق طلاق دارد و برای اینکه از همسر خود را جداشود، نیازی به شرطهایی که در سند ازدواج آمده است، ندارد.

ولی زمانیکه مرد بخواهد زن خود را جدا شود باید حق و حقوق همسر خود را به صورت کامل به او بدهد.

این حقوق عبارتست از: مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف دارایی.)

مدارک مورد نیاز

  • اصل سند ازدواج

  • اصل شناسنامه مرد و زن

  • اصل کارت ملی مرد و زن

در صورت نبود اصل سند ازدواج باید کپی آن را از دفترخانه ای که عقد کرده اید دریافت کنید.

موسسه حقوقی بین المللی عدالت آریایی با بهره گیری از بهترین وکلای تهران تا انتهای مسیر حقوقی همراه شماست.

 

منبع:گوگل

 

 

 

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button

این را به اشتراک بگذارید

کپی لینک در کلیپ بورد

کپی