20:00 - 16:00

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه

20:00 - 16:00

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه

اسقاط کافه خیارات

آشنایی با اسقاط کافه خیارات

راهنمای مطالعه این مطلب

همه‌ی مردم روزانه برای خرید و فروش ملک، ماشین، حیوانات و غیره از قرارداد استفاده می‌کنند که قالب این قراردادها اغلب از پیش تعیین شده است. گاهی پیش می‌آید که شروطی از جانب طرفین به قرارداد اضافه یا از آن کم گردد. طبق قانون، افراد باید به قرارداد و معاملات‌شان پایبند بمانند. اما گاهی ادامه‌ی معامله بنا به دلایلی برای طرفین میسر نیست و از خیارات قانونی برای فسخ قرارداد خود استفاده می‌کنند. شرایطی وجود دارد که طرفین اختیار داشتن حق فسخ را از خود و از یکدیگر سلب می‌کنند که در اصطلاح به آن اسقاط کافه خیارات می‌گویند. اما معنای دقیق اسقاط کافه خیارات چیست و در کجا کاربرد دارد؟بهتر است با مشورت با بهترین وکیل تهران، از مفاد قرارداد به طور کامل آگاهی پیدا کنیم.

اسقاط کافه خیارات به چه معناست و چه کاربردی دارد؟

اسقاط کافه خیارات - اسقاط کافه خیارات به چه معناست و چه کاربردی دارد؟

از لحاظ لغوی، اسقاط به معنای از بین بردن و ساقط کردن و کافه، به معنای تمام و همه است. پس به عبارتی اسقاط کافه خیارات یعنی از بین بردن تمامی خیاراتی که میتواند در قرارداد برای فسخ معامله وجود داشته باشد. امروزه قراردادها و شروط درون آنها به طور چاپی و از پیش تعیین شده است و به همین دلیل عدم مطالعه‌ی کامل و جامع آنها موجب متضرر شدن طرفین خواهد شد. برخی از عبارات یا لغات درون قراردادها، جنبه‌ی حقوقی داشته و مملو از کلمات عربی است که درک آن ها برای عوام دشوار می سازد. بهترین روش برای جلوگیری از متضرر شدن، حضور یک وکیل حقوقی در مجلس معامله یا حداقل مشاوره حقوقی با وکیل قبل از امضای هرگونه قراردادی است. امروزه استفاده از دانش یک وکیل دادگستری و مزایای آن بر همه‌ی ما آشکار است.

کاربرد اسقاط کافه خیارات در زمانی است که طرفین قصد دارند امکان فسخ معامله بوسیله‌ی استفاده از خیارات حقوقی مانند خیار مجلس، خیار غبن،خیار حیوان، خیار تبعض صفقه و سایر خیارها را از خود و از یکدیگر سلب کنند. پس در طی یک بند جدا در همان قرارداد اصلی یا در طی توافقی جداگانه به آن میپردازند و یکدیگر را بدون هیچ چون و چرایی به قرارداد ملتزم میکنند.

اسقاط کافه خیارات به چه معناست؟

اسقاط کافه خیارات - اسقاط کافه خیارات به چه معناست؟

میدانیم که منظور از این عبارت، از بین بردن خیارات در حقوق است. این خیارات در قانون مدنی به تفصیل تعریف شده اند. در اینجا با ذکر و معرفی آنها به شما یادآور خواهیم شد که با آوردن بندی مبنی بر از بین بردن آنها، چه اختیاراتی از شما سلب خواهد شد.

  • خیار مجلس:

این خیار مختص به زمانی است که شما و طرف معامله‌تان هنوز در مجلس عقد قرارداد حضور دارید و تا زمانی که از یکدیگر جدا نشده اید، هریک از طرفین میتواند قرارداد را فسخ کند. در مورد معاملات تلفنی مهلت استفاده از این خیار تا قبل از قطع شدن ارتباط تلفنی است. برای مثال اگر قراردادی را مبنی بر خرید یک ملک امضا کرده اید اما هنوز در مجلس معامله حضور دارید می توانید قبل از خروج از مجلس و خداحافظی از طرف معامله، قرارداد را فسخ کنید.

  • خیار تدلیس:

این خیار زمانی کاربرد دارد که مال مورد بیع دارای عیبی بوده، اما فروشنده آن را از خریدار پنهان کرده و به عبارتی او را فریب داده است. این خیار در صورت وجود تدلیس در مبیع مختص به مشتری و در صورت وجود تدلیس در ثمن، مختص به بایع است. یک وکیل چک می‌تواند در صورت وجود تدلیس به شما در فسخ معامله کمک کند؛ چرا که این نوع تدلیس دارای آثار مالی است. این خیار در مورد کالاهایی صدق میکند که دارای وجودیت خارجی باشند.

  • خیار عیب:

زمانی از این خیار استفاده می شود که کالای مورد معامله و خریداری شده توسط مشتری، معیوب بوده است. در اینصورت مشتری میتواند یا معامله را فسخ کند، یا مابه‌التفاوت قیمت مبیع سالم و مبیع معیوب را از بایع بگیرد و در قرارداد بماند.

  • خیار حیوان:

در خرید و فروش حیوانات، مشتری حق دارد مطابق این خیار تا سه روز پس از زمان انعقاد معامله، قرارداد را فسخ کرده و حیوان را پس داده و ثمن خود را از بایع دریافت کند.

  • خیار تاخیر ثمن:

اگر برای تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نگردیده باشد و سه روز از تاریخ بیع بگذرد، نه مشتری ثمن را تحویل بدهد و نه بایع مبیع را تسلیم کند؛ بایع مختار به فسخ معامله می باشد. در واقع به این معنا است که بایع تعهدی به فروش مبیع خود به مشتری ندارد و بتواند مال خود را به هر شخصی که خواست بفروشد و ضرر نکند.

  • خیار رویت و تخلف از وصف:

اگر شخصی مالی را ندیده و صرفا آن را از روی اوصافش خریداری نماید، بعد از رویت مال متوجه شود که مال دارای اوصاف ذکر شده نیست؛ می تواند قرارداد را فسخ کند یا مال را همانگونه که هست پذیرا باشد.

  • خیار غبن:

غبن به معنای تفاوت ارزش مورد معامله با قیمت بازار است. اگر این تفاوت بسیار زیاد باشد، غبن فاحش است که طبق قانون هر یک از متعاملین می توانند بعد از علم به غبن، معامله را فسخ کنند.

  • خیار شرط:

طرفین می توانند با هم توافق کنند که در طول مدت معینی برای هریک یا حتی شخص ثالثی، اختیار فسخ معامله وجود داشته باشد.

با اسقاط کافه خیارات، تمامی خیارات مذکور در بالا از بین رفته و هیچ کدام از متبایعین حق فسخ نخواهند داشت. این اسقاط دارای آثاری است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش به چه معناست؟

اسقاط کافه خیارات - اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش به چه معناست؟

همانطور که در قبل هم گفته شد، یکی از خیارات موجود در قرارداد که برای طرفین معامله حق فسخ ایجاد میکند خیار غبن است. غبن به معنای تفاوت قیمت و ارزش مورد معامله با قیمت بازار است. زمانی که این تفاوت ارزش بسیار واضح و آشکار باشد، در اصطلاح حقوقی گفته می شود که غبن فاحش رخ داده است که در نتیجه آن هر یک از طرفین می تواند از معامله خروج کرده و آن را فسخ نماید. حال اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش به این معناست که حتی اگر تفاوت ارزش مال با آنچه که در بازار است بسیار زیاد و فاحش باشد نیز هیچ کدام اجازه فسخ معامله را نخواهند داشت.

اسقاط کافه خیارات چه کاربردی دارد؟

اسقاط کافه خیارات - اسقاط کافه خیارات چه کاربردی دارد؟

طبق قانون ما اصل بر «اصاله الزوم» است. بدین معنا که افراد باید به قراردادهای خود پایبند بمانند. اما قانونگذار موارد استثنایی را تحت عنوان خیارات به قلم تحریر درآورده تا راه برای فسخ معامله به طور قانونی برای طرفین باز باشد و نظم عمومی جامعه حفظ شود. گاهی طرفین هر دو توافق می کنند که در هر شرایطی به قرارداد پایبند بمانند و فرصت فسخ آن را از خود و دیگری سلب کنند. بدین صورت با اوردن بندی با مضمون تیتر بالا، این حق را به طور کلی ساقط می نمایند.

آیا اسقاط کافه خیارات به ضرر خریدار است؟

زمانی که خریدار نتواند در هیچ صورتی قرارداد را فسخ کند و پول خود را پس بگیرد، حتی زمانی که دارای غبن فاحش است یا در مورد مال مورد فریب قرار گرفته است، اوصاف مال با انچه فکر میکرده دارای تفاوت است و … ، قطعا به ضرر او خواهد بود. چرا که در هرصورت باید با قرارداد و معامله کنار بیاید و به آن ادامه دهد. پس در نتیجه بهتر است که بند به بند قرارداد خود را با یک وکیل حرفه‌ای چک کنید تا متضرر نشوید.

در اینجا می توانید پاسخ سوالات خود و کاربران دیگر را مشاهده کنید:

احساس خود را درباره این مطلب بگویید 1 نظر

5 1
اسقاط کافه خیارات
مونا ترابی

مونا ترابی

وکیل پایه یک دادگستری ، مدیر مؤسسه عدالت آریایی

درخواست مشاوره
مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست مشاوره