خدمات
خدمات حقوقی
خدمات حقوقی

خدمات حقوقی

مشاهده اطلاعات بیشتر
دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری

موارد رسیدگی در دیوان عدالت اداری

مشاهده اطلاعات بیشتر

وکالت امری تخصصی است ، لطفا وکیل خود نباشید


مقالات
مشاهده همه
چگونگی صدور حکم ورشکستگی
چگونگی صدور حکم ورشکستگی
چگونگی صدور حکم ورشکستگی ۰۸ فروردین ماه ۱۳۹۹

ورشکستگی از عناوین مهم حقوقی است که بواسطه آن فرد یا شرکت تجاری از تادیه وجوه ودیون مالی خود ناتوان می ماند.در صورت اثبات ورشکستگی واحراز تاریخ توقف مزایایی برای فرد در بر خواهد داشت که مورد حمایت قانون در برابر طلبکاران قرار خواهد گرفت

مشاهده اطلاعات بیشتر
مجازات شهادت دروغ
مجازات شهادت دروغ
مجازات شهادت دروغ ۰۸ اسفند ماه ۱۳۹۸

هنگامی که شهادتی دروغ در دادگاه و نزد قاضی انجام شود، آن شاهد را می¬توان مشمول مجازات جرم شهادت دروغ دانست. طبق ماده 650 قانون تعزیرات، هرکس در دادگاه و نزد مقامات رسمی مانند قاضی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا پرداخت جزای نقدی محکوم می شود.

مشاهده اطلاعات بیشتر
اعاده حیثیت
اعاده حیثیت
اعاده حیثیت ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸

اعاده حیثیت به معنای جبران ضررهایی که به فرد از طریق هتک حرمت و بردن آبرو شده است. اعاده حیثیت می تواند به شکل پایمال شدن حقوق و نسبت دادن اموری به شخص که در واقعیت رخ نداده است باشد.

مشاهده اطلاعات بیشتر
حضانت
حضانت
حضانت ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

قوانین درباره حضانت فرزندان چه می گویند

مشاهده اطلاعات بیشتر
ارثیه و چالش های آن
ارثیه و چالش های آن
ارثیه و چالش های آن ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸

در این مقاله با مبحث ارثیه و چالش های آن اشنا خواهید شد

مشاهده اطلاعات بیشتر
نفقه چیست؟
نفقه چیست؟
نفقه چیست؟ ۰۷ بهمن ماه ۱۳۹۸

در این مقاله با مفهوم نفقه آشنا خواهید شد.

مشاهده اطلاعات بیشتر